Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orzechowska-Zięba, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8065-5434

ResearcherID: brak

Scopus: 57188581873

PBN: 909977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4128229
201911
201811
20174112
2016642
201522
2014734
201111
200811
2007211
200633
2005431
2004422
20033111
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem413011
201911
201811
2017422
2016624
201522
201477
201111
200811
2007211
200633
2005431
200444
2003321
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem41374
201911
201811
2017431
2016642
201522
201477
201111
200811
200722
200633
200544
200444
200333
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem41239
201911
201811
201744
2016615
201522
201477
201111
200811
200722
200633
200544
200444
200333
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem411328
201911
201811
2017431
2016624
201522
2014734
201111
200811
200722
200633
200544
200444
200333
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem411328
201911
201811
2017431
2016624
201522
2014734
201111
200811
200722
200633
200544
200444
200333
200211
2001111
 • Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system
2
 • Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowym
3
 • Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosteryczną
4
 • Badania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
5
 • Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
6
 • Badania sorpcji $CO_{2}$ oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennych
7
 • Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej
8
 • Biosorbents for waste water cleaning from coloring agents
9
 • Biosorbents for waste water cleaning from coloring agents
10
 • Chemiczny charakter powierzchni węgla kamiennego, a jego właściwości fizykochemiczne
11
 • Chłonność sorpcyjna węgla kamiennego względem węglowodorów ${C_{6}-C_{8}}$
12
 • Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym
13
 • Eksperymentalna chemia fizyczna
14
 • Energetic effects of adsorption of $C_{6}-C_{8}$ hydrocarbons on hard coal samples of different metamorphism
15
 • Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych
16
 • Identification of hard coal surface structure using polar and apolar small molecule substances
17
 • Investigations of heptane and heptene-1 adsorption on hard and activated carbon
18
 • Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma
19
 • Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych
20
 • Magazynowanie wybranych gazów w węglu kamiennym
21
 • Oddziaływania adsorbat-adsorbat w układzie węgiel kamienny – heptan, hepten-1
22
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
23
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji
24
 • Sequestration of carbon dioxide – influence of coal surface chemistry
25
 • Sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglach kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu