Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orzechowska-Zięba, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8065-5434

ResearcherID: brak

Scopus: 57188581873

PBN: 909977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system
2
 • Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowym
3
 • Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosteryczną
4
 • Badania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
5
 • Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
6
 • Badania sorpcji $CO_{2}$ oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennych
7
 • Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej
8
 • Biosorbents for waste water cleaning from coloring agents
9
 • Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym
10
 • Eksperymentalna chemia fizyczna
11
 • Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych
12
 • Investigations of heptane and heptene-1 adsorption on hard and activated carbon
13
 • Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma
14
 • Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych
15
 • Oddziaływania adsorbat-adsorbat w układzie węgiel kamienny – heptan, hepten-1
16
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
17
 • Sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglach kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu
18
 • Sorpcja metanu na węglach kamiennych w aspekcie wyrzutów gazu
19
 • Sorpcja par wody i węglowodorów na próbkach węgla kamiennego o różnym stopniu metamorfizmu i węglu aktywnym
20
 • Sorpcja pary wodnej na próbkach wytypowanych węgli kamiennych w aspekcie określenia potencjału magazynowego złoża
21
 • Sorpcja wybranych węglowodorów na węglu kamiennym
22
 • Sorption of $CO_{2}$ in different rank coals at low pressures and its interpretation by classic methods and multiple sorption model – effect of coal comminution
23
 • Sorption of hydrocarbons C6-C8 polar and non-polar hard coal having a different content of volatile matter
24
 • The effect of the coal surface nature on carbon dioxide sequestration
25
 • The study of the structural and surface properties of coals of varying degrees of metamorphism and activated carbon