Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orzechowska-Zięba, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8065-5434

ResearcherID: brak

Scopus: 57188581873

PBN: 909977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system
2
 • Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowym
3
 • Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosteryczną
4
 • Badania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
5
 • Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
6
 • Badania sorpcji $CO_{2}$ oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennych
7
 • Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej
8
 • Biosorbents for waste water cleaning from coloring agents
9
 • Biosorbents for waste water cleaning from coloring agents
10
 • Chemiczny charakter powierzchni węgla kamiennego, a jego właściwości fizykochemiczne
11
 • Chłonność sorpcyjna węgla kamiennego względem węglowodorów ${C_{6}-C_{8}}$
12
 • Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym
13
 • Eksperymentalna chemia fizyczna
14
 • Energetic effects of adsorption of $C_{6}-C_{8}$ hydrocarbons on hard coal samples of different metamorphism
15
 • Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych
16
 • Identification of hard coal surface structure using polar and apolar small molecule substances
17
 • Investigations of heptane and heptene-1 adsorption on hard and activated carbon
18
 • Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma
19
 • Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych
20
 • Magazynowanie wybranych gazów w węglu kamiennym
21
 • Oddziaływania adsorbat-adsorbat w układzie węgiel kamienny – heptan, hepten-1
22
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla
23
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisji
24
 • Sequestration of carbon dioxide – influence of coal surface chemistry
25
 • Sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglach kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu