Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kogut, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5968-0117

ResearcherID: X-1741-2018

Scopus: 57188588625

PBN: 909956

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6571315282
20196141
2018413
20179144
201681133
20154211
2014743
2012211
201111
2010321
20084112
2007321
200611
200511
20044112
2003312
2002532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6541213
20196231
2018422
2017945
2016844
2015431
2014734
2012211
201111
2010321
2008431
200733
200611
200511
200444
200333
2002541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem655510
2019642
2018422
2017963
2016871
201544
201477
201222
201111
201033
2008431
200733
200611
200511
200444
200333
200255
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem651055
2019624
2018422
2017918
2016826
201544
2014716
201222
201111
201033
2008422
200733
200611
200511
200444
200333
200255
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem653728
2019651
2018431
2017963
2016844
2015431
201477
201222
201111
201033
2008431
2007312
200611
200511
200444
200333
200255
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem653629
2019651
2018431
2017963
2016853
2015422
201477
201222
201111
2010312
2008431
200733
200611
200511
2004413
200333
200255

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Active methods of mercury removal from flue gases / Marta MARCZAK, Stanisław BUDZYŃ, Jakub SZCZUROWSKI, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • keywords: solid fuels, mercury emission, flue gases purification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnieniaAnalysis of the medium pressure distributing gas networks / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiejAnalysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development / Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 1, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiej : [streszczenie][Analysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development: abstract] / Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT // W: VII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of the impact of the implementation of air protection programs, anti-smog resolutions and the ”Clean Air” program on $CO_{2}$ emissionOszacowanie wpływu realizacji programów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz programu „Czyste Powietrze” na emisję $CO_{2}$ / Janusz ZYŚK, Tadeusz OLKUSKI, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ, Maciej Surówka // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 2, s. 133–153. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-109817-40758?filename=Assessment%20of%20the%20impact.pdf

 • słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, CO2, smog, uchwały antysmogowe, Programy Ochrony Powietrza

  keywords: CO2, smog, residential sector, anti-smog resolutions, Air Protection Programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/109817

8
 • A new current based slip controller for ABS / Krzysztof KOGUT, Krzysztof KOŁEK, Maciej ROSÓŁ, Andrzej TURNAU // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 190–199. — Bibliogr. s. 196, 199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-60699-6_19

9
 • Balance of mercury in the combustion processes / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 92–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczne gazociągi, bezpieczna EuropaSafe pipelines mean a safer Europe / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8, s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bombowy obiad : bezpieczeństwo instalacji gazowychA bomb for dinner? : safety of gas installations / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowychThe demo installation for monitoring and reduction of mercury emission from coal-fired plants / Marek Bujny, Piotr BURMISTRZ, Stanisław Gruszka, Wacław Janicki, Krzysztof KOGUT, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 161–174. — Bibliogr. s. 171–173, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Instalacja demonstracyjna do usuwania rtęci ze spalinDemonstration installation for mercury removal from flue gases / Andrzej STRUGAŁA, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki // W: Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym : konferencja naukowo-przemysłowa : Kraków, 13–14 maja 2015 r. : zbiór referatów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 92–118. — Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Investigation of subbituminous coal and lignite combustion processes in the aspect of Hg and As removal / M. MARCZAK, F. WIEROŃSKA, P. BURMISTRZ, K. KOGUT, A. STRUGAŁA, J. SZCZUROWSKI // W: 12th ECCRIA : European conference on Fuel and energy research and its applications : 5-7 September 2018, Cardiff, UK. — [Cardiff : s. n.], [2018]. — S. 126. — Dod. afiliacja autorów: AGH CE

 • keywords: lignite, sorbents, anthropogenic emission, mercury removal, subbituminous coal, arsenic removal, flue gases purification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Legal regulations on mercury emission / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Jerzy Zwoździak // Fuel Processing Technology ; ISSN 0378-3820. — 2016 vol. 152, s. 250–258. — Bibliogr. s. 257–258, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-17. — tekst: https://goo.gl/hh3MXz

 • keywords: mercury, lignite, anthropogenic emission, subbituminous coal, coal-fired power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuproc.2016.06.011

20
 • Mercury in bituminous coal used in Polish power plantsRtęć w węglach kamiennych spalanych w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 473–488. — Bibliogr. s. 486–488. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/830/698

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, spalanie, energetyka, wskaźnik emisji

  keywords: mercury, combustion, power industry, bituminous coal (hard coal), emission factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0034

21
 • Mercury in Polish bituminous coals used in coke production / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Jerzy GÓRECKI, Tadeusz DZIOK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 202. — Bibliogr. s. 202

 • keywords: bituminous coal, coal cleaning, anthropogenic mercury emission, coking, mercury distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mercury in Polish coking bituminous coals / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Tadeusz DZIOK, Jerzy GÓRECKI // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2018 vol. 32 iss. 5, s. 5677–5683. — Bibliogr., Abstr.. — SEED'2017 : 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : November 14–17 2017, Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.7b03512

23
 • Mercury in the environment – overview / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 19–32. — Bibliogr. s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Methods of mercury content reduction in coal / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof KOGUT, Dorota MAKOWSKA // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 135–152. — Bibliogr. s. 150–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w analizie pracy sieci przesyłowej gazu ziemnego[The possibilities of the use of neural networks in analysis of high pressure natural gas pipeline] / Krzysztof KOGUT // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2004 nr 3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: