Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • TytułBiochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  Źródło11textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — S. 353–357
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułCondition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  Źródło9textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEffect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułEvaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2006]
 • TytułInjection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoRecyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2006]
 • TytułKierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoÚprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułMikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
  AutorzyEwa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 179–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMożliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgiczną
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110
 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznej
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 105–119. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_09.pdf
 • słowa kluczowe: uran, łupki metalonośne, mikroflora, wzbogacanie

  keywords: uranium, metal-bearing shales, microorganisms, en richment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2003]
 • TytułOcena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 139–148
 • słowa kluczowe: wody kopalniane, kolmatacja złoża, środowisko wodne

  keywords: mine waters, water environment, colmatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOcena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 2004 R. 38 nr 6, s. 209–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOchrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 4, s. 177–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2004]
 • TytułOdpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 29–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2004]
 • TytułPhysicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  Źródło8textsuperscript{th} International conference on Environmental and mineral processing : 24.6. – 26.6. 2004 Ostrava, Czech Republic : [proceedings], Pt. 1 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 335–340
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2006]
 • TytułPractical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  Źródło10textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 85–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułStan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznego
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 571–578
 • słowa kluczowe: wody podziemne, odpady, składowiska odpadów

  keywords: wastes, underground waters, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułTechniczne i technologiczne aspekty zatłaczania wód złożowych do górotworu
  AutorzyJan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 2, s. 799–806
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2007]
 • TytułThe method of waste reservoir water management
  AutorzyAleksandra MAŁYSA-LEWKIEWICZ, Elżbieta KONOPKA, Jan MACUDA
  ŹródłoTSO$^{07}$ proceedings : proceedings of Technology Systems Operation : 8textsuperscript{th} international scientific conference : Prešov, Slovak Republic, 21.–23. November 2007 / eds. Sergej Hloch [et al.]. — Košice : FVT TU, 2007. — S. 323–326
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: