Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
2
 • Badanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowy
3
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment
4
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation
5
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds
6
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
7
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
8
 • Examination of the waste ceramic raw material purification by means of microbiological methods
9
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations
10
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego
11
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
12
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgiczną
13
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi
14
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi
15
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznej
16
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych
17
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
18
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
19
 • Ocena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnych
20
 • Ochrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowych
21
 • Odpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu
22
 • Physicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity
23
 • Poszukiwanie nowych efektywnych metod w unieszkodliwianiu odpadów przemysłu galwanizerskiego
24
 • Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition
25
 • Stan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznego