Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
2
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment
3
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation
4
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds
5
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
6
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
7
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations
8
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego
9
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
10
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgiczną
11
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznej
12
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych
13
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
14
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
15
 • Ocena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnych
16
 • Ochrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowych
17
 • Odpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu
18
 • Physicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity
19
 • Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition
20
 • Stan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznego
21
 • Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków
22
 • Technical and technologic aspects of reservoir water injection to the rock mass
23
 • Techniczne i technologiczne aspekty zatłaczania wód złożowych do górotworu
24
 • The environment and shale gas exploration
25
 • The method of waste reservoir water management