Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowymInvestigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145. — Bibliogr. s. 144-145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: 11\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1431-5. — S. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 9\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego[Directions and efficiency of liquid wastes of oil mining] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgicznąPossibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznejEvaluation and utilization of the environmental conditions in mineral dressing by (bio)hydrometalurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: uran, łupki metalonośne, mikroflora, wzbogacanie

  keywords: uranium, metal-bearing shales, microorganisms, en richment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznychEvaluation of groundwater quality within the industrial organic waste repository / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_37.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, odpady organiczne, wody podziemne, pestycydy

  keywords: monitoring, organic waste, groundwaters, pesticides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody kopalniane, kolmatacja złoża, środowisko wodne

  keywords: mine waters, water environment, colmatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnychEfficiency assessment of the thermal neutralization of refinery waste / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ochrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowychProtection of natural rock mass properties as a storage yard of the deposit waste-water / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu[Refinery wastes: usefulness of combustion in their neutralization] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 29–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Physicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environmental and mineral processing : 24.6. – 26.6. 2004 Ostrava, Czech Republic : [proceedings], Pt. 1 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 335–340. — Bibliogr. s. 339–340, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznegoThe state of infiltration underground waters in a multifunctional storage yard region of chemical solid wastes / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 571–578. — Bibliogr. s. 577–578, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody podziemne, odpady, składowiska odpadów

  keywords: wastes, underground waters, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków : wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego, powietrza, klimatu akustycznego, płynów technologicznych i odpadów[Environment and exploratory work on shale gas] / Monika Konieczyńska, [et al.], Marek DZIENIEWICZ, Piotr GUZY, Gabriela IZYDOR, Elżbieta KONOPKA, Maciej KOTARBA, Tomasz Kowalski, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Henryk SECHMAN, [et al.]. — Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2015. — 190 s.. — Bibliogr. s. 155–159, Streszcz.. — ISBN: 978-83-62940-92-9. — Błąd w nazwisku autora: Aleksandra Lewkiewicz-Kałysa. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Technical and technologic aspects of reservoir water injection to the rock mass : [abstract] / J. MACUDA, A. LEWKIEWICZ-MAŁYSA, E. KONOPKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 roč. 39 č. 3, s. 11. — Odrębna numeracja stron dla działu: Geovestník. — RECYKLÁCIA ODPADU XI = RECYKLING OF WASTE XI : medzinárodná konferencia = international conference : 6.–7. december 2007, Košice / [eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Techniczne i technologiczne aspekty zatłaczania wód złożowych do górotworuTechnical and technological aspects of injection of reservoir water to the rock mass / Jan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 799–806. — Bibliogr. s. 805–806, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • The method of waste reservoir water management / Aleksandra MAŁYSA-LEWKIEWICZ, Elżbieta KONOPKA, Jan MACUDA // W: TSO$^{07}$ proceedings : proceedings of Technology Systems Operation : 8\textsuperscript{th} international scientific conference : Prešov, Slovak Republic, 21.–23. November 2007 / eds. Sergej Hloch [et al.]. — Košice : FVT TU, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-8073-900-3. — S. 323–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: