Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem29112142
201522
201011
200911
2008312
2007633
2006532
2005211
20046132
2003211
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem291613
2015211
201011
200911
2008312
2007615
2006532
200522
2004651
200322
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem291811
201522
201011
200911
200833
2007615
2006523
200522
2004651
200322
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem29128
201522
201011
200911
2008312
200766
200655
200522
200466
200322
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem29722
201522
201011
200911
2008321
2007633
200655
200522
200466
200322
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem291118
201522
201011
200911
2008321
2007624
2006514
200522
2004624
2003211
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowymInvestigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145. — Bibliogr. s. 144-145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: 11\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1431-5. — S. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 9\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego[Directions and efficiency of liquid wastes of oil mining] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgicznąPossibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznejEvaluation and utilization of the environmental conditions in mineral dressing by (bio)hydrometalurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: uran, łupki metalonośne, mikroflora, wzbogacanie

  keywords: uranium, metal-bearing shales, microorganisms, en richment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznychEvaluation of groundwater quality within the industrial organic waste repository / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_37.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, odpady organiczne, wody podziemne, pestycydy

  keywords: monitoring, organic waste, groundwaters, pesticides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody kopalniane, kolmatacja złoża, środowisko wodne

  keywords: mine waters, water environment, colmatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnychEfficiency assessment of the thermal neutralization of refinery waste / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ochrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowychProtection of natural rock mass properties as a storage yard of the deposit waste-water / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu[Refinery wastes: usefulness of combustion in their neutralization] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 29–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Physicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environmental and mineral processing : 24.6. – 26.6. 2004 Ostrava, Czech Republic : [proceedings], Pt. 1 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 335–340. — Bibliogr. s. 339–340, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznegoThe state of infiltration underground waters in a multifunctional storage yard region of chemical solid wastes / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 571–578. — Bibliogr. s. 577–578, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody podziemne, odpady, składowiska odpadów

  keywords: wastes, underground waters, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków : wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego, powietrza, klimatu akustycznego, płynów technologicznych i odpadów[Environment and exploratory work on shale gas] / Monika Konieczyńska, [et al.], Marek DZIENIEWICZ, Piotr GUZY, Gabriela IZYDOR, Elżbieta KONOPKA, Maciej KOTARBA, Tomasz Kowalski, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Henryk SECHMAN, [et al.]. — Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2015. — 190 s.. — Bibliogr. s. 155–159, Streszcz.. — ISBN: 978-83-62940-92-9. — Błąd w nazwisku autora: Aleksandra Lewkiewicz-Kałysa. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Technical and technologic aspects of reservoir water injection to the rock mass : [abstract] / J. MACUDA, A. LEWKIEWICZ-MAŁYSA, E. KONOPKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 roč. 39 č. 3, s. 11. — Odrębna numeracja stron dla działu: Geovestník. — RECYKLÁCIA ODPADU XI = RECYKLING OF WASTE XI : medzinárodná konferencia = international conference : 6.–7. december 2007, Košice / [eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Techniczne i technologiczne aspekty zatłaczania wód złożowych do górotworuTechnical and technological aspects of injection of reservoir water to the rock mass / Jan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 799–806. — Bibliogr. s. 805–806, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • The method of waste reservoir water management / Aleksandra MAŁYSA-LEWKIEWICZ, Elżbieta KONOPKA, Jan MACUDA // W: TSO$^{07}$ proceedings : proceedings of Technology Systems Operation : 8\textsuperscript{th} international scientific conference : Prešov, Slovak Republic, 21.–23. November 2007 / eds. Sergej Hloch [et al.]. — Košice : FVT TU, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-8073-900-3. — S. 323–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: