Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Wiernek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analityczny CRM
2
 • Audyt personalny
3
 • Badanie marketingowe odbiorców gazu w aglomeracji krakowskiej
4
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
5
 • Doświadczenie klienta jako element przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii
6
 • Gazownictwo węgierskie drogowskazem dla gazownictwa polskiego
7
 • Handel elektroniczny gazem ziemnym
8
 • Integracja polskiego sektora energetycznego z europejskim rynkiem energii
9
 • Marketing gazu ziemnego na dojrzałych rynkach energii
10
 • Marketing społecznie zaangażowany jako element tworzenia wartości przez firmy handlujące energią
11
 • Orientacja marketingowa przedsiębiorstw handlujących gazem na konkurencyjnych rynkach energii
12
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazu
13
 • Pozacenowe strategie budowania przewagi konkurencyjnej na detalicznym rynku energii elektrycznej i gazu
14
 • Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze krajowej i zagranicznej
15
 • Przegląd metod statystycznych stosowanych w analizie sektora MŚP
16
 • Rozwój gazowych firm dystrybucyjnych
17
 • Zasoby ludzkie w reengineeringu
18
 • Zmiana postrzegania klientów przez firmy gazownicze
19
 • Zmiany w działalności firm gazowniczych na rynkach energii gdzie przeprowadzono proces deregulacji
20
 • Zmiany w modelu działalności firm handlujących gazem wywołane procesem liberalizacji rynków energii
21
 • Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania ZL w przedsiębiorstwie