Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Ogiela, dr hab.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6127-5487

ResearcherID: C-4069-2013

Scopus: 8891306600

PBN: 913590

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2002]
 • TytułDevelopment of intelligent medical pattern perception systems
  AutorzyMarek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA
  ŹródłoInformacijska družba IS'2002 : sodelovanje in informacijska družba, vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, upravljanje v informacijski družbi, razvoj in prenovitev informacijskih sistemov : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik D 5. mednarodne multi-konference / eds. Marjan Heričko [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 251–254
2
 • [referat, 2002]
 • TytułIntelligent image understanding systems
  AutorzyMarek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA
  ŹródłoInformacijska družba IS'2002 : inteligentni sistemi, izkopavanje znanja in podatkovna skladišča : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik A 5. mednarodne multi-konference / eds. Marko Bohanec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 35–38
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKryptosystemy oparte na krzywych eliptycznych i ich wykorzystanie w infrastrukturach handlu elektronicznego
  AutorzyLidia OGIELA, Urszula OGIELA
  ŹródłoFirma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. — 2002 nr 2/3, s. 162–166
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPrzybliżone metody obliczania całek oznaczonych z wykorzystaniem programu komputerowego
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA
  ŹródłoKognitywistyka i Media w Edukacji. — 2002 t. 6 nr 1-2, s. 251–270
5
 • [referat, 2002]
 • TytułSyntactic pattern analysis in visual signal processing and image understanding
  AutorzyMarek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA
  ŹródłoProceedings of the ICFS 2002 : the international conference on Fundamentals of electronics, communications and computer sciences : March 27–March 28, 2002 Tokyo, Japan. — Tokyo : The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2002. — S. 13-10–13-14
6
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułWybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA
  ŹródłoPrace z zakresu informatyki i jej zastosowań / red. nauk. Michał Woźniak ; AE w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2002. — S. 117–135
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWybrane zagadnienia bezpieczeństwa internetowych realizacji e-commerce
  AutorzyMarek R. OGIELA, Lidia OGIELA
  ŹródłoFirma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. — 2001 nr 4/2002 nr 1, s. 52–55