Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Ogiela, dr hab.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6127-5487

ResearcherID: C-4069-2013

Scopus: 8891306600

PBN: 913590

OPI Nauka Polska
1
 • Development of intelligent medical pattern perception systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : sodelovanje in informacijska družba, vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, upravljanje v informacijski družbi, razvoj in prenovitev informacijskih sistemov : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik D 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : collaboration and information society, education in information society, management in information society, development and reengineering of information systems : proceedings D of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marjan Heričko [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Intelligent image understanding systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : inteligentni sistemi, izkopavanje znanja in podatkovna skladišča : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik A 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : intelligent systems, data mining and warehouses : proceedings A of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marko Bohanec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryptosystemy oparte na krzywych eliptycznych i ich wykorzystanie w infrastrukturach handlu elektronicznego[Elliptic curve based cryptosystems and theirs application in the electronic commerce infrastructure] / Lidia OGIELA, Urszula OGIELA // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2002 nr 2/3, s. 162–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przybliżone metody obliczania całek oznaczonych z wykorzystaniem programu komputerowego[Approximate methods of integred calculation with the use of computer software] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA // Kognitywistyka i Media w Edukacji ; ISSN 1643-6938. — 2002 t. 6 nr 1-2, s. 251–270. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Syntactic pattern analysis in visual signal processing and image understanding / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Proceedings of the ICFS 2002 : the international conference on Fundamentals of electronics, communications and computer sciences : March 27–March 28, 2002 Tokyo, Japan. — Tokyo : The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2002. — S. 13-10–13-14. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznegoSelected aspects of safe electronic commerce / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań / red. nauk. Michał Woźniak ; AE w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 604). — S. 117–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa internetowych realizacji e-commerce[Selected aspects regarding the security of Internet based realization of e-commerce] / Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2001 nr 4/2002 nr 1, s. 52–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: