Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Ogiela, dr hab.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kis


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6127-5487

ResearcherID: C-4069-2013

Scopus: 8891306600

PBN: 913590

OPI Nauka Polska
1
 • Development of intelligent medical pattern perception systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : sodelovanje in informacijska družba, vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, upravljanje v informacijski družbi, razvoj in prenovitev informacijskih sistemov : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik D 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : collaboration and information society, education in information society, management in information society, development and reengineering of information systems : proceedings D of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marjan Heričko [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Intelligent image understanding systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : inteligentni sistemi, izkopavanje znanja in podatkovna skladišča : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik A 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : intelligent systems, data mining and warehouses : proceedings A of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marko Bohanec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Syntactic pattern analysis in visual signal processing and image understanding / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Proceedings of the ICFS 2002 : the international conference on Fundamentals of electronics, communications and computer sciences : March 27–March 28, 2002 Tokyo, Japan. — Tokyo : The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2002. — S. 13-10–13-14. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: