Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3827-8553 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36454505400

PBN: 5e70922b878c28a04739110d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 105, z ogólnej liczby 105 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2010]
 • Tytuł3D segmentation and visualisation of mediastinal structures adjacent to tracheobronchial tree from CT data
  AutorzyAndrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Mariusz Duplaga, Krzysztof DUDA, Tomasz ZIELIŃSKI
  ŹródłoInformation technologies in biomedicine, Vol. 2 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — S. 523–534
2
3
4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAccurate, guaranteed-stable, sliding DFT
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoStreamlining digital signal processing : a tricks of the trade guidebook / ed. Richard G. Lyons. — Wyd. 2. — Hoboken ; Piscataway : John Wiley & Sons ; IEEE Press, cop. 2012. — S. 207–214
5
 • [referat, 2005]
 • TytułAlgorytmiczna korekcja zniekształceń geometrycznych kamery bronchoskopu
  AutorzyMirosław SOCHA, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 219–228
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAn induction motor speed measurement method based on supplying current analysis
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Krzysztof DUDA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 3, s. 201–203
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza sygnałów biomedycznych
  Autorzyoprac. Krzysztof DUDA
  ŹródłoInstrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne : podręcznik współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : człowiek – najlepsza inwestycja / pod red. Ryszarda Sroki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 243–291
8
 • [podręcznik, 2010]
 • TytułAnaliza sygnałów biomedycznych : podręcznik sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : Człowiek – najlepsza inwestycja
  AutorzyKrzysztof DUDA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 252 s.
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieci energetycznej z zastosowaniem dyskretnej, zespolonej transformaty falkowej wyznaczanej w podwójnym drzewie falkowym
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 119–123
10
 • [referat, 2012]
 • TytułAnalysis of systematic errors of frequency and damping estimation by interpolated DFT BY1 algorithm
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoICSES 2012 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Signals and Electronic Systems : 18–21 September 2012, Wrocław, Poland / Wrocław University of Technology. — [Wrocław : University of Technology], [2012]. — S. [1–4]
11
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatyczna generacja ścieżki nawigacji w drzewie oskrzelowym
  AutorzyKrzysztof DUDA, Mariusz Duplaga
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 5bis wyd. spec. dodatkowe, s. 115–118
12
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBezstratna kompresja sygnałów biomedycznych
  AutorzyJarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Roman RUMIAN, Jacek STĘPIEŃ, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2002 nr 5/6, s. 37–40
13
 • [referat, 2002]
 • TytułBezstratna kompresja sygnałów biomedycznych
  AutorzyJ. BUŁAT, K. DUDA, R. RUMIAN, J. STĘPIEŃ, P. TURCZA, T. ZIELIŃSKI
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 285–286
14
 • [referat, 2002]
 • TytułBezstratna kompresja sygnału EKG z zastosowaniem adaptacyjnych, całkowitoliczbowych pakietów falkowych
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoModelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2002 : materiały IV sympozjum : Krynica, 13–17 maja 2002 : sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia WEAIiE AGH / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 2002. — S. 261–270
15
 • [referat, 2004]
 • TytułCałkowitoliczbowa, dyskretna transformata kosinusowa – przykład implementacji
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 141–145
16
 • [referat, 2003]
 • TytułCałkowitoliczbowa szybka transformata Fouriera – implementacja i właściwości
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 81–86
17
 • [referat, 2013]
 • TytułCompliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction
  AutorzySzymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA
  ŹródłoSPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — S. 61–64
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComputation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform
  AutorzyKrzysztof DUDA, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2009 vol. 16 no. 2, s. 299–311
19
 • [referat, 2008]
 • TytułComputational tasks in bronchoscope navigation during computer-assisted transbronchial biopsy
  AutorzyJarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga
  ŹródłoComputational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 178–187
20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułComputationally efficient signal reconstruction from zero-crossing sampling by the three points DFTs
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoICSES'16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — S. 29–32
22
 • [referat, 2008]
 • TytułComputationally simple Super-Resolution algorithm for video from endoscopic capsule
  AutorzyKrzysztof DUDA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga
  ŹródłoICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — S. 197–200
23
 • [referat, 2000]
 • TytułComputing interpolating predictors without boundary effect for wavelet lifting transform
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoICSES'2000 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Ustroń, 17–20 October 2000 / [ed. Jacek Konopacki]. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Electronics, 2000. — S. 125–130
24
 • [referat, 2003]
 • TytułCyfrowa analiza uciążliwości migotania światła w dziedzinie częstotliwościowej
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 119–122
25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCyfrowa realizacja odpowiedników analogowych filtrów miernika migotania światła przeznaczonych do implementacji w układach DSP
  AutorzyKrzysztof DUDA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 653–656