Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Wojna-Dyląg, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9013-2178 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14020824100

PBN: 5e70920b878c28a04738f04c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1147
202011
201911
201011
2005321
200433
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11731
202011
201911
201011
2005312
200433
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1192
202011
201911
201011
2005312
200433
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem11110
202011
201911
201011
200533
200433
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1129
202011
201911
201011
200533
200433
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
202011
201911
201011
2005321
2004321
200211
2001111
 • 40 lat PCK w AGH[40 years of Polish Red Cross in AGH-UST] / Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2002 nr 104/105, s. 17–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation exemplified by the Żarnowiec oil field, Poland / L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI, J. MACUDA // W: OMC 2005 : Offshore Mediterranean Conference : “The Mediterranean: the key to the stability of oil & gas markets” : 7\textsuperscript{th} offshore Meditteranean conference and exhibition : Ravenna, March 16–18, 2005. — [Italy : s. n.], [2005]. — Opis wg programu konferencji. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon migration and accumulation exemplified by the Pomorsko, Czerwiensk and Zarnowiec oil fields, Poland / L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI // W: IPTC : International Petroleum Technology Conference (IPTC) : sustaining world growth – technology and people : 21–23 November 2005, Doha, Qatar : conference preview / Qatar Petroleum [etc.]. — [Qatar : s. n.], [2005]. — S. 1–14. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrodynamiczne warunki akumulacji węglowodorów w utworach dolomitu głównego na przykładzie złóż ropy naftowej Pomorsko i CzerwieńskHydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation in the main dolomite exemplified by the oil fields Pomorsko and Czerwieńsk / Elżbieta WOJNA-DYLĄG // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrodynamiczne warunki tworzenia się złóż węglowodorów w ośrodkach porowatychHydrodynamic conditions of hydrocarbons generation in porous media / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 273–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Proposal for the integrated management of mineral water depositsZarządzanie złożami wód mineralnych - propozycja / Barbara ULIASZ-MISIAK, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 vol. 36 iss. 3, s. 97–110. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-29. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-126819-55389?filename=Proposal%20for%20the.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody mineralne, zarządzanie złożem, plan zagospodarowania złoża

  keywords: exploitation, mineral water, deposit development plan, deposit management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2020.133936

7
 • Rozwinięte modele kreowania akumulacji węglowodorów w warstwach porowatych w obecności przepływających wódDeveloped models for creating hydrocarbon accumulations in porous strata in the presence of flowing waters / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 455–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akumulacja węglowodorów, warstwy porowate

  keywords: porous strata, hydrocarbon accumulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wyznaczanie konturów złóż ropy i gazu w oparciu o kryteria hydrodynamiczneDetermination of contours of oil and gas deposits on the basis of hydrodynamic criteria / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 126–130. — Bibliogr. s. 130. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, złoże ropy naftowej, złoże gazu, granice geologiczne, kontur złożowy, gaz ziemny

  keywords: natural gas, oil deposit, petroleum, gas deposit, geological boundaries, reservoir contour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wyznaczanie położenia konturów złożowych dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w oparciu o kryteria hydrodynamiczneDetermining contours of oil and natural gas fields on the basis of hydrodynamic criteria / Elżbieta WOJNA-DYLĄG, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 433–443. — Bibliogr. s. 442–443, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_48.pdf

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, kontury złożowe, kryteria hydrodynamiczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas, oil, contours of fields, hydrodynamic criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zagrożenia środowiska występujące podczas eksploatacji podmorskich złóż węglowodorówEnvironmental hazards accompanying exploitation of marine hydrocarbon deposits / Sylwia Sikora, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 369–379. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_32.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji wód mineralnychHazards of mineral waters exploitation / Barbara ULIASZ-MISIAK, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 24. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody mineralne, zagrożenia antropogeniczne, zagrożenia neogeniczne

  keywords: exploitation, mineral waters, geogenic hazards, anthropogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: