Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Widlarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
  • Badania ESCA polianiliny przewodzącej otrzymywanej w obecności różnych kwasów organicznych
2
  • Conducting polyaniline with high affinity to water
3
  • Domieszkowanie polianiliny kwasem sulfoftalowym {\em in situ}
4
  • Identyfikacja oligoanilin metodami spektrometrii mas MALDI-TOF i ESI
5
6
  • Phosphonic acids – excellent dopants for polyaniline
7
  • Precipitation polymerization of aniline in the presence of water-soluble organic acids
8
  • Spectroscopic and structural characterization of low molecular weight fractions of polyaniline
9
  • Vibrational spectroscopy of polyaniline doped with different organic acids
10
  • Water soluble polyaniline
11
  • Właściwości fizykochemiczne przewodzącej polianiliny domieszkowanej \emph {in-situ} w obecności kwasów sulfonowych i fosfonowych