Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Brożek, mgr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania powłok fosforanowo-krzemianowych na podłożu metalicznym metodą spektroskopii w podczerwieni oraz metodami rentgenowskimi
  AutorzyM. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK, W. JASTRZĘBSKI
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 54–57. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania rentgenograficzne żeli i powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowych
  AutorzyA. ADAMCZYK, M. HANDKE, M. ROKITA, A. BROŻEK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 58–60. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBiomimetyczny wzrost fosforanów na zmodyfikowanej powierzchni biokompozytu węglowego
  AutorzyA. STOCH, A. BROŻEK, J. Stoch, W. JASTRZĘBSKI, E. DŁUGOŃ, M. Sitko
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2000 R. 3 nr 10, s. 23–29. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/10F.pdf
4
 • [referat, 1993]
 • TytułEctrodeposited hydroxyapatite coatings on metal implants
  AutorzyAnna STOCH, Alicja BROŻEK
  ŹródłoThird Euro-Ceramics : the proceedings of the Third European Ceramic Society conference (Third ECerS) : 12–17 September 1993, Madrid. Vol. 3, Engineering ceramics / eds. P. Duran, J. F. Fernandez. — Castellón de la Plana : Faenza Editrice Iberica, cop. 1993. — S. 75–79
5
6
 • [referat, 2000]
 • TytułElectrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis
  AutorzyA. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA
  ŹródłoVibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — S. 121
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułElektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowych
  AutorzyA. STOCH, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2001 R. 4 nr 17, 18, 19, s. 19–20. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf
8
9
 • [referat, 2005]
 • TytułKatalityczna destrukcja struktury węgla
  AutorzyJ. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK
  ŹródłoXXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — S. 131–132
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułKompozytowe trzpienie dla endoprotez stawu biodrowego psa
  AutorzyCHŁOPEK J., Degórska B., STOCH A., Kmieciński W., BROŻEK A., KMITA G.
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2000 R. 3 nr 10, s. 8–17. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/10F.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMetody nakładania powłok apatytowych na stopowe podłoże tytanowe
  AutorzyM. ROKITA, A. STOCH, A. ADAMCZYK, E. DŁUGOŃ, A. BROŻEK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 187–190. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułOn surface phosphorus activity in VPO catalysts
  AutorzyJ. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK
  ŹródłoPolish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152
13
14
 • [referat, 2004]
 • TytułPhospho-silicate bioactive layers
  AutorzyM. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 260
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPowłoki fosforanowo-krzemianowe i krzemianowe modyfikowane cząstkami hydroksyapatytu
  AutorzyM. ROKITA, A. BROŻEK, M. HANDKE
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 141–142. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf
17
 • [referat, 2009]
 • TytułSBF soaking test of the phosphate-silicate layers modified by calcium and hydroxylapatite
  AutorzyM. ROKITA, A. BROŻEK
  ŹródłoXtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — S. 104
18
 • [referat, 2004]
 • TytułSilicate layers modified by hydroxyapatite particles
  AutorzyM. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 261
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułSposób nanoszenia powłoki na powierzchnię implantów biomedycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: A61L 27/32. — Polska. — Opis patentowy ; PL 181770 B1 ; Udziel. 2001-04-04 ; Opubl. 2001-09-28. — Zgłosz. nr P.316809 z dn. 1996-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL181770B1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK
  DetailsInt.Cl.: A61L 27/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf
21
 • [referat, 2007]
 • TytułSynteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnego typu podłożach
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 180
22
 • [referat, 2008]
 • TytułSynteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnych podłożach
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 665–670
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWykorzystanie metody zol-żel do wzmocnienia wiązania tytan-ceramika w technice dentystycznej i implantoprotetyce
  AutorzyHalina Matraszek, Anna STOCH, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Czesława PALUSZKIEWICZ
  ŹródłoImplantoprotetyka : pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. — 2003 t. 4 nr 4, s. 2–5
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułWzrost hydroksyapatytu włóknistego
  AutorzyAnna STOCH, Alicja BROŻEK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2001 R. 4 nr 17,18,19, s. 82. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułZastosowanie metody zol-żel w praktyce dentystycznej
  AutorzyHalina Matraszek, Anna STOCH, Czesława PALUSZKIEWICZ, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2002 R. 5 nr 23–25, s. 72–74. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf