Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Brożek, mgr inż.

specjalista

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Ectrodeposited hydroxyapatite coatings on metal implants / Anna STOCH, Alicja BROŻEK // W: Third Euro-Ceramics : the proceedings of the Third European Ceramic Society conference (Third ECerS) : 12–17 September 1993, Madrid. Vol. 3, Engineering ceramics / eds. P. Duran, J. F. Fernandez. — Castellón de la Plana : Faenza Editrice Iberica, cop. 1993. — ISBN 84-87683-04-05 (całość). — ISBN10: 84-87683-07-X. — S. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowychElectrocrystallization of hydroxyapatite coatings on carbon biomaterials / A. STOCH, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17, 18, 19, s. 19–20. — Bibliogr. s. 20. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kompozytowe trzpienie dla endoprotez stawu biodrowego psaComposite stems for dog's hip joint endoprosthesis / CHŁOPEK J., Degórska B., STOCH A., Kmieciński W., BROŻEK A., KMITA G. // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2000 R. 3 nr 10, s. 8–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/10F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • On surface phosphorus activity in VPO catalysts / J. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Phospho-silicate bioactive layers / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • SBF soaking test of the phosphate-silicate layers modified by calcium and hydroxylapatite / M. ROKITA, A. BROŻEK // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Silicate layers modified by hydroxyapatite particles / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 261

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób nanoszenia powłoki na powierzchnię implantów biomedycznych[Method of applying coatings onto surface of biomedical implants] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: A61L 27/32. — Polska. — Opis patentowy ; PL 181770 B1 ; Udziel. 2001-04-04 ; Opubl. 2001-09-28. — Zgłosz. nr P.316809 z dn. 1996-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL181770B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej[Method of fabricating carbon implants with biologically active surface designed for dental surgery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Synteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnego typu podłożachThe synthesis and structure studies of mullite thin films on different basements obtained / Anna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Synteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnych podłożachThe synthesis and structural studies of mullite layers on different substrata / Anna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie metody zol-żel do wzmocnienia wiązania tytan-ceramika w technice dentystycznej i implantoprotetyceThe usage of the sol-gel method to strengthen the metal-ceramics connection in dental technique and implantoprosthetics / Halina Matraszek, Anna STOCH, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Czesława PALUSZKIEWICZ // Implantoprotetyka : pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej ; ISSN 1640-6540. — 2003 t. 4 nr 4, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25