Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Brożek, mgr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem247152
201011
200911
200811
2007211
200611
2005413
2004321
200322
200222
2001431
2000312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem24888
201011
200911
200811
2007211
200611
20054112
2004321
2003211
2002211
20014211
2000312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24213
201011
200911
200811
200722
200611
2005431
200433
2003211
200222
2001431
200033
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24420
201011
200911
200811
200722
200611
2005413
200433
2003211
2002211
2001413
200033
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24321
201011
200911
200811
2007211
200611
200544
200433
200322
200222
200144
200033
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24159
201011
200911
200811
2007211
200611
2005422
2004312
2003211
200222
200144
20003211
 • Badania powłok fosforanowo-krzemianowych na podłożu metalicznym metodą spektroskopii w podczerwieni oraz metodami rentgenowskimiIR spectroscopy and XRD studies of phospho-silicate layers on the metal base / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK, W. JASTRZĘBSKI // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania rentgenograficzne żeli i powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowychThe X-ray studies of silicate and phosphosilicate gels and coatings / A. ADAMCZYK, M. HANDKE, M. ROKITA, A. BROŻEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 58–60. — Bibliogr. s. 60. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biomimetyczny wzrost fosforanów na zmodyfikowanej powierzchni biokompozytu węglowegoBiomimetic growth of phosphates on modified biocarbon surface / A. STOCH, A. BROŻEK, J. Stoch, W. JASTRZĘBSKI, E. DŁUGOŃ, M. Sitko // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2000 R. 3 nr 10, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/10F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowychElectrocrystallization of hydroxyapatite coatings on carbon biomaterials / A. STOCH, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17, 18, 19, s. 19–20. — Bibliogr. s. 20. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompozytowe trzpienie dla endoprotez stawu biodrowego psaComposite stems for dog's hip joint endoprosthesis / CHŁOPEK J., Degórska B., STOCH A., Kmieciński W., BROŻEK A., KMITA G. // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2000 R. 3 nr 10, s. 8–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/10F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody nakładania powłok apatytowych na stopowe podłoże tytanoweApatite layers on $Ti6Al4V$ base – techniques of covering / M. ROKITA, A. STOCH, A. ADAMCZYK, E. DŁUGOŃ, A. BROŻEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 187–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • On surface phosphorus activity in VPO catalysts / J. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Phospho-silicate bioactive layers / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Powłoki fosforanowo-krzemianowe i krzemianowe modyfikowane cząstkami hydroksyapatytuPhospho-silicate and silicate layers modified by hydroksyapatite particles / M. ROKITA, A. BROŻEK, M. HANDKE // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 141–142. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • SBF soaking test of the phosphate-silicate layers modified by calcium and hydroxylapatite / M. ROKITA, A. BROŻEK // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Silicate layers modified by hydroxyapatite particles / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 261

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób nanoszenia powłoki na powierzchnię implantów biomedycznych[Method of applying coatings onto surface of biomedical implants] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: A61L 27/32. — Polska. — Opis patentowy ; PL 181770 B1 ; Udziel. 2001-04-04 ; Opubl. 2001-09-28. — Zgłosz. nr P.316809 z dn. 1996-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL181770B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej[Method of fabricating carbon implants with biologically active surface designed for dental surgery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnego typu podłożachThe synthesis and structure studies of mullite thin films on different basements obtained / Anna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Synteza i badania strukturalne powłok o składzie mulitu otrzymywanych na różnych podłożachThe synthesis and structural studies of mullite layers on different substrata / Anna ADAMCZYK, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta PAMUŁA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie metody zol-żel do wzmocnienia wiązania tytan-ceramika w technice dentystycznej i implantoprotetyceThe usage of the sol-gel method to strengthen the metal-ceramics connection in dental technique and implantoprosthetics / Halina Matraszek, Anna STOCH, Alicja BROŻEK, Elżbieta DŁUGOŃ, Czesława PALUSZKIEWICZ // Implantoprotetyka : pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej ; ISSN 1640-6540. — 2003 t. 4 nr 4, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wzrost hydroksyapatytu włóknistegoOn the growth of fibrous hydroxyapatite / Anna STOCH, Alicja BROŻEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17,18,19, s. 82. — Bibliogr. s. 82. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24