Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Gawałkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4261-1697

ResearcherID: X-1806-2018

Scopus: 57189501226

PBN: 900557

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of height changes in the old historic quarter of Sandomierz in the aspect of the protection of buildings and underground infrastructure
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 83–90
 • keywords: loess, mass movements, Sandomierz, monitoring of vertical displacement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.011

2
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 241–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBagry Lake. Vol. 1, A bibliographic query of literature and archive data in explaining the evolution of the water
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, 115–126
 • słowa kluczowe: Zalew Bagry, historia eksploatacji górniczej

  keywords: Bagry Lake, history of mining excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.008.7740

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBagry Lake. Vol. 2, History written in cartographic archives
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, 127–138
 • słowa kluczowe: archiwalne mapy, Zalew Bagry, pomiary hydrograficzne

  keywords: Bagry Lake, archival cartography, hydrographical measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.008.7741

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCase study of the tensor analysis of ground deformations evaluated from geodetic measurements in a landslide area
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2016 vol. 13 no. 2, s. 213–222
 • keywords: landslide, strain tensor, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13168/AGG.2016.0003

8
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDefining the cubature changes of historic St. Kinga Chamber in Bochnia Salt Mine, using laser scanning technology
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04006, s. 1–8
 • keywords: laser scanning, historic mine, cubature changes, volume convergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183504006

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDescription of the spatial deformation process in selected Cracow mounds based on the surveying monitoring data
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2017 vol. 14 no. 1, s. 101–112
 • keywords: landslide surveying monitoring, integrated measurements, historic mounds inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13168/AGG.2016.0032

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDesign, measurement and analysis of gyro-azimuths influence on the results of aligning the underground control network
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Jacek Młynarczyk, Łukasz Markiewicz, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, s. 77–86
 • keywords: gyroscope, azimuth mesurement, underground network alignment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.006.7193

11
12
 • [monografia, 2015]
 • TytułGeodezyjne metody badania osuwisk : [monografia]
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeodezyjne metody określania charakterystyki ilosciowej wydobytego lub deponowanego surowca na przykładzie wybranych obiektów testowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Tomasz OWERKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 91–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułMonitoring and assessing the dynamics of building deformation changes in landslide areas
  AutorzyLucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Janusz Kruczkowski
  ŹródłoBuildings [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 1 art. no. 3, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-5309/10/1/3/pdf
 • keywords: monitoring, landslide, cracks, damage, mass movements, slope, headwater, building diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/buildings10010003

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułNowoczesne pomiary geodezyjne jako podstawa tworzenia przestrzennej mapy górniczej
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 207–215
 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, mapa górnicza

  keywords: mining map, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOkreślenie charakterystyk dokładnościowych wybranych instrumentów laserowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 99–113. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_04.pdf
 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe

  keywords: laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzykład skanowania laserowego w monitoringu obiektów powłokowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 93–110 k. [1]. — tekst: https://goo.gl/v2g5do
 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, inwentaryzacja chłodni hiperboloidalnej

  keywords: scanning laser, monitoring mining and industrial objects, the method of data point analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzykład zastosowania skaningu laserowego w inwentaryzacji i monitoringu wysokich obiektów przemysłowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 111–126. — tekst: https://goo.gl/fL9SVb
 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring obiektów górniczych i przemysłowych, metodyka analizy danych punktowych

  keywords: scanning laser, monitoring mining and industrial objects, the method of data point analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrzyrządy laserowe na usługach geodezji górniczej
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 4, s. 30–33
 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, przyrządy laserowe, tachimetr laserowy TC (R) 303, skaner Callidus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułReactivation of the old landslide caused by the land development – the case study
  AutorzyLucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Ryszard Murzyn
  ŹródłoEUROCK2018 : geomechanics and geodynamics of rock masses : proceedings of the 2018 European Rock Mechanics Symposium : Saint Petersburg, 22–26 May 2018, vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2018. — S. 499–504
 • keywords: natural hazards, building, flysch, landslides, damage, fault, human activity, source sink, glide plane breccias, core drilling, survey monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSkanowanie laserowe w monitoringu obiektów powłokowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2008 nr 2, s. 40–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSurveying in the studies of the stability of earthy constructions, focus on selected historical mounds in Krakow (Poland)
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoBoletim de Ciências Geodésicas. — 2016 vol. 22 iss. 2, s. 324–341
 • keywords: landslides, geodetic monitoring, integrated technologies, ground structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1590/S1982-21702016000200018

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSurveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levelling
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 29–42. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.29.pdf
 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, inwentaryzacja kościoła

  keywords: mining geodesy, horizontial distortion, horizontal deformation, church inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułThe application of GPS technology in the inventory of repositories and waste heaps
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 131–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: