Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Gawałkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4261-1697

ResearcherID: X-1806-2018

Scopus: 57189501226

PBN: 900557

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of height changes in the old historic quarter of Sandomierz in the aspect of the protection of buildings and underground infrastructure
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 83–90
2
3
 • [książka, 2013]
 • TytułBadania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
  Autorzypod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 241–258
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBagry Lake. Vol. 1, A bibliographic query of literature and archive data in explaining the evolution of the water
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, 115–126
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBagry Lake. Vol. 2, History written in cartographic archives
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, 127–138
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCase study of the tensor analysis of ground deformations evaluated from geodetic measurements in a landslide area
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2016 vol. 13 no. 2, s. 213–222
8
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDefining the cubature changes of historic St. Kinga Chamber in Bochnia Salt Mine, using laser scanning technology
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04006, s. 1–8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDescription of the spatial deformation process in selected Cracow mounds based on the surveying monitoring data
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2017 vol. 14 no. 1, s. 101–112
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDesign, measurement and analysis of gyro-azimuths influence on the results of aligning the underground control network
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Jacek Młynarczyk, Łukasz Markiewicz, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, s. 77–86
11
 • [książka, 2011]
 • TytułGeodezja górnicza
  Autorzyred.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.
12
 • [monografia, 2015]
 • TytułGeodezyjne metody badania osuwisk : [monografia]
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.
13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeodezyjne metody określania charakterystyki ilosciowej wydobytego lub deponowanego surowca na przykładzie wybranych obiektów testowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Tomasz OWERKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 91–103
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułMonitoring and assessing the dynamics of building deformation changes in landslide areas
  AutorzyLucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Janusz Kruczkowski
  ŹródłoBuildings [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 1 art. no. 3, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-5309/10/1/3/pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułNowoczesne pomiary geodezyjne jako podstawa tworzenia przestrzennej mapy górniczej
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 207–215
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOd modelu do numerycznej mapy przestrzennej
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Izabela GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 331–344. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_04.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOkreślenie charakterystyk dokładnościowych wybranych instrumentów laserowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 99–113. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_04.pdf
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzykład skanowania laserowego w monitoringu obiektów powłokowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 93–110 k. [1]. — tekst: https://goo.gl/v2g5do
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzykład zastosowania skaningu laserowego w inwentaryzacji i monitoringu wysokich obiektów przemysłowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 111–126. — tekst: https://goo.gl/fL9SVb
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrzyrządy laserowe na usługach geodezji górniczej
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 4, s. 30–33
21
 • [referat, 2018]
 • TytułReactivation of the old landslide caused by the land development – the case study
  AutorzyLucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Ryszard Murzyn
  ŹródłoEUROCK2018 : geomechanics and geodynamics of rock masses : proceedings of the 2018 European Rock Mechanics Symposium : Saint Petersburg, 22–26 May 2018, vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2018. — S. 499–504
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSkanowanie laserowe w monitoringu obiektów powłokowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2008 nr 2, s. 40–44
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSurveying in the studies of the stability of earthy constructions, focus on selected historical mounds in Krakow (Poland)
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoBoletim de Ciências Geodésicas. — 2016 vol. 22 iss. 2, s. 324–341
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSurveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levelling
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 29–42. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.29.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułThe application of GPS technology in the inventory of repositories and waste heaps
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 131–139