Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Gawałkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4261-1697

ResearcherID: X-1806-2018

Scopus: 57189501226

PBN: 900557

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza zmian wysokościowych staromiejskiej dzielnicy Sandomierza w świetle ochrony infrastruktury podziemnej i obiektów budowlanych
2
 • Application of integration measurement technologies in inventory of Bagry water body
3
 • Badania deformacji terenu krasowego na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych
4
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
5
 • Badanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych
6
 • Bagry Lake
7
 • Bagry Lake
8
 • Defining the cubature changes of historic St. Kinga Chamber in Bochnia Salt Mine, using laser scanning technology
9
 • Design, measurement and analysis of gyro-azimuths influence on the results of aligning the underground control network
10
 • Determination of changes in the characteristics in selected Cracow's mounds on the basis of geodetic spot monitoring results
11
 • Geodezja górnicza
12
 • Geodezyjne badania stabilności budowli ziemnej na przykładzie wybranych zabytkowych kopców krakowskich
13
 • Geodezyjne metody badania osuwisk
14
 • Geodezyjne metody określania charakterystyki ilosciowej wydobytego lub deponowanego surowca na przykładzie wybranych obiektów testowych
15
 • Geodezyjny monitoring wybranych osuwisk zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego jako przykład spełnienia zadań ustawowych starosty
16
 • Laser scanning as a modern technology in the inventory and control measurements of high objects located in post-mining areas
17
 • Metody przestrzennej wizualizacji wyrobisk górniczych
18
 • Metody przestrzennej wizualizacji wyrobisk górniczych
19
 • Monitorowanie i ocena dynamiki zmian stanu deformacji budynków na obszarach osuwiskowych
20
 • Nowoczesne pomiary geodezyjne jako podstawa tworzenia przestrzennej mapy górniczej
21
 • Ocena przydatności nowoczesnych technologii geodezyjnych do pomiaru i wizualizacji podziemnych pustek górniczych
22
 • Od modelu do numerycznej mapy przestrzennej
23
 • Określenie charakterystyk dokładnościowych wybranych instrumentów laserowych
24
 • Orientacja sytuacyjna danych w oparciu o wskazania kompasu elektronicznego Callidusa w inwentaryzacji trudno dostępnych pustek naturalnych i górniczych
25
 • Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska