Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ostręga, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2804-3654 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6506970219

PBN: 5e70922b878c28a047391099

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem90912293721
202211
2021422
202022
201982411
2018532
201733
201651211
201511
201461122
201352111
201214176
20113111
2010321
2009312
20086114
2007615
200611
2005211
200422
2003321
2002211
2001413
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9060228
202211
2021422
202022
2019853
2018532
201733
2016541
201511
2014633
2013532
2012141031
2011321
2010312
200933
20086321
2007642
200611
2005211
200422
2003321
200222
200144
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem907812
202211
2021431
2020211
201988
2018541
201733
2016541
201511
201466
2013541
20121414
2011321
2010312
200933
200866
2007651
200611
2005211
200422
2003321
200222
200144
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem90981
202211
2021422
202022
201988
201855
201733
201655
201511
201466
2013514
20121414
201133
201033
200933
2008633
200766
200611
200522
200422
200333
200222
200144
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem904446
202211
2021422
202022
2019871
2018514
201733
2016532
201511
2014633
2013541
20121468
2011312
2010312
200933
200866
2007633
200611
200522
200422
200333
200222
200144
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem904743
202211
202144
202022
2019871
2018514
201733
2016523
201511
2014624
2013541
20121486
2011312
2010312
200933
2008642
200766
200611
2005211
2004211
200333
2002211
2001422
2000111
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: ISAHP 2013 : the 12\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • keywords: industrial heritage, post-industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • ANP-SWOT approach to minimize environmental impacts due mining activities : [abstract] / Anna OSTRĘGA, Fabio de Felice, Antonella Petrillo // W: ISAHP2011 : 11\textsuperscript{th} International Symposium on the AHP : analytic hierarchy/network process : Sorrento, Naples, Italy June 15–18, 2011 : abstracts of the proceedings / eds. Fabio de Felice [et al.]. — [Pittsburgh : s. n.], [2011]. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-88-906147-0-5. — S. 104, ISAHP_0207. — Pełny tekst w: ISAHP2011 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for multicriteria decision making : XI symposium : 15–18 June, 2011 Sorrento, Naples, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Creative Decision Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (ISAHP Proceedings (CD/Flashdrive); ISSN 1556-830X). — ISBN 978-88-906147-0-5. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — {https://www.isahp.org/uploads/117_0207_ostrega.pdf}

 • keywords: mining, SWOT analysis, ANP, integrated impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Applying the analytic hierarchy process in the mining activity for the purposes of its completion in accordance with the rules of sustainable development / Anna OSTRĘGA // W: Sustainable development: industrial practice, education & research : quaderni della XV Summer School “Francesco Turco” impianti industriali meccanici : Porto Giardino (Monopoli, Italy), September 14–18 2010 / eds. Salvatore Digiesi, [et al.]. — Bari : DIMEG Edizioni, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, Politecnico di Bari, [2010]. — ISBN: 978-88-904625-1-1. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Applying the analytic hierarchy process in the revitalisation of post-mining areas field / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: ISAHP2005 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for Multi-criteria Decision Making : July 8-10, 2005, Honolulu, Hawaii, USA / eds. Jason Levy, Rozann Saaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : Creative Decisions Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2005. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — S. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/ostregaa_ubermanr_revitalization_of_post-mining_area_field.pdf [2022-11-07]. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • keywords: AHP, factors, Analytic Hierarchy Process, post-mining regions, ways of revitalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej na Krzemionkach Podgórskich w KrakowieCultural and Ecological Educational Centre on the Krzemionki Podgórskie in Cracow / Ewa Wicher, Anna OSTRĘGA, Mariusz Jachimczak // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 285–295. — Bibliogr. s. 294, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Challenges of coal mining regions and municipalities in the face of energy transition / Marek CAŁA, Anna SZEWCZYK-ŚWIĄTEK, Anna OSTRĘGA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 6674, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6674/pdf

  orcid iD
 • keywords: revitalisation, climate, society, challenges, circular economy, EU policy, just energy transition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14206674

9
 • Contribution of the Faculty of Mining and Geoengineering AGH to the State's Mineral PolicyPríspevok Fakulty baníctva a geoinžinierie AGH pre Štátnu Surovinovú politiku / CAŁA Marek, OSTRĘGA Anna, ŁACNY Zuzanna // W: Súčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 = The present and future of the mining and geology : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — ISBN: 978-80-89883-05-9. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Co-operation between mining regions within the Interreg III C ProgrammeWspółpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C / Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: współpraca, mapa działań górniczych, program Interreg, regiony górnicze

  keywords: cooperation, mining roadmap, Interreg programme, mining regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymGeological and mining activity in the light of laws regulations with regards to land use planning and spatial development / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Działalność Koła Naukowego SKALNIK[The activities Special Interest Group ”Skalnik”] / Łukasz MACHNIAK, Anna OSTRĘGA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miastMining heritage as the basis revitalisation of the towns / Anna OSTRĘGA // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne dla rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in the Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 7, s. 88–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 285–286. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Summ.. — W spisie treści informacja: Przedruk z Przeglądu Górniczego nr 7/2012. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Eksploatacja kopalin na terenie parku krajobrazowego - podniesienie walorów i potencjał dla rewitalizacji na przykładzie Kamieniołomu Nielepice[The mineral exploitation in the landscape park - increasing value and potential for revitalisation on the example of the Nielepice Quarry] / A. Szewczyk-Świątek, W. Świątek, A. Pawłowska, M. CAŁA, A. OSTRĘGA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021 [Dokument elektroniczny] : Bronisławów k/Piotrkowa Trybunalskiego, 30 sierpnia – 1 września 2021 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2021]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczychLegal aspects of post-mining sites revitalisation / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 115–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_10.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, prawo

  keywords: revitalisation, post-mining sites, laws

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geotechnical aspects of revitalisation of post-mining areas – an example of the adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian MuseumGeotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych – przykład adaptacji KWK „Katowice” na Nowe Muzeum Śląskie / Marek CAŁA, Anna OSTRĘGA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 361–374. — Bibliogr. s. 374. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93135/PDF/10267-Volume58_Issue2-06_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, geotechniczne zabezpieczenia, Nowe Muzeum Śląskie

  keywords: post-mining area, industrial heritage, geotechnical protection, New Silesian Museum, revitalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0025

19
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonówA holistic approach to the revitalization of (post)mining regions and districts / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 128–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo, region, piaski i żwiry, rekultywacja i rewitalizacja, holistyczny, subregion tarnowski

  keywords: mining, region, reclamation and revitalization, holistic, Tarnów sub-region, sands and gravels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów - Pojezierze TarnowskieInnovations in the revitalization of a sand and gravel mining district - the Tarnów Lakeland / Anna OSTRĘGA, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Summ.

 • keywords: architecture, revitalization, sand and gravel mines, natural and cultural heritage, Tarnów Lakeland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, post-mining areas, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia „Kujawy”The reclamation concept and target redevelopment of the “Kujawy” limestone mine / Anna OSTRĘGA, Ryszard Uberman, Łukasz Stożek, Błażej Muzykiewicz // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 207–224. — Bibliogr. s. 223–224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnychThe method of designing the redevelopment of large and diverse exploited areas / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 243–253. — Bibliogr. s. 253, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mineral policy in Poland : mining manualGodpodarka surowcami mineralnymi w Polsce : podręcznik górnictwa / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA. — Cracow : AGH University of Science and Technology, 2007. — 118, [1] s.. — Bibliogr. s. 115–116. — ISBN: 978-83-7464-065-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: