Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Naworyta, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4569-3907

ResearcherID: A-5479-2018

Scopus: 55270317600

PBN: 909492

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 110, z ogólnej liczby 116 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAktualne problemy oraz trendy w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 203–210
 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo skalne, rekreacja

  keywords: reclamation, recreation, aggregates mining, rock quarries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza dostępności zasobów w polskich złożach węgla brunatnego ze względu na ochronę przyrody i zagospodarowanie powierzchni terenu
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 95, s. 23–33
 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, węgiel brunatny, ochrona złóż

  keywords: lignite, nature conservation, protection of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczego
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 76–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza i ocena rekultywacji leśnej terenu zwałowiska odpadów górniczych Skrzyszów
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 147–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza i prognozowanie wielkości odszkodowań za szkody spowodowane eksploatacją węgla brunatnego
  AutorzyRyszard Uberman, Wojciech NAWORYTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2011 nr 81, s. 165–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości kompleksowego zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin, kopalin towarzyszących oraz odpadowych surowców mineralnych
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 150. Inżynieria Środowiska. — 2013 nr 30, s. 112–123
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, gips syntetyczny, racjonalna gospodarka zasobami, kopaliny towarzyszące

  keywords: lignite, accompanying minerals, synthetic gypsum, rational utilization of resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości sterowania jakością strugi urobku na etapie planowania operacyjnego na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Szymon SYPNIOWSKI, Joerg Benndorf
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2013 t. 16 z. 3, s. 233–245
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, sterowanie jakością, planowanie operacyjne, symulacja geostatystyczna

  keywords: lignite, quality control, operational planning, geostatistical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza możliwości technicznych i ocena ekonomiczna różnych technologii urabiania i transportu w projektowanych odkrywkach węgla brunatnego KWB Konin
  AutorzyJarosław Czyż, Sławomir Mazurek, Wojciech NAWORYTA, Ryszard UBERMAN
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 97–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska. — 2010 nr 17, s. 45–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowni
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, analiza złoża, parametry węgla brunatnego, elektrownia

  keywords: lignite, deposit parameters, power plant, deposit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2011 t. 14 z. 2, s. 291–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych zagranicznych kompleksów górniczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym w kontekście projektu Gubin
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2013 t. 16 z. 4, s. 175–188
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, prognoza wydobycia, liberalizacja rynku energii

  keywords: lignite, production forecast, energy sector, energy market liberalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 97–110
 • keywords: lignite, quality control, geostatistics, deposit parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2018]
 • TytułAspekty społeczne związane z działalnością górniczą
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoGeologia samorządowa : serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa : warsztaty : aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin : Bogatynia, 3–4 października 2018 r. / red. merytoryczna Kamilla Olejniczak, Joanna Fajfer ; Państwowy Instytut Geologiczny, [etc.]. — Warszawa : PIG-PIB, 2018. — S. 69–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2005]
 • TytułAssessment of the accuracy of ground movement elements prediction using simulation method
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Joachim Menz, Anton Sroka
  ŹródłoUnderground mining: new technologies, safety and sustainable development : International Mining Forum 2005 : proceedings of the 6th International Mining Forum 2005 : 23–27 February 2005, Cracow–Szczyrk–Wieliczka, Poland / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — Leiden, [et al.] : A. A. Balkema Publishers, 2005. — S. 123–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2005]
 • TytułAssessment of uncertainity of ground movement elements prediction using geostatistical simulation
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Anton Sroka
  ŹródłoMiocen 2005 : Podiebrady, 27. 09.–02. 10. 2005 : conference proceedings, Vol. 2 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.]. — Kraków : AWK GEO, cop. 2005. — S. 119–129
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBeton zabija!
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2018 nr 1, s. 36–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułBieżąca aktualizacja modelu złoża i optymalizacja eksploatacji w kopalniach węgla brunatnego - prezentacja projektu RTRO-Coal
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułBieżąca optymalizacja eksploatacji w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego z zastosowaniem technik symulacyjnych : [streszczenie]
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA, Jörg Benndorf
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułCelowość i znaczenie budowy złóż antropogenicznych dla surowców wtórnych na przykładzie gipsu syntetycznego
  AutorzyRyszard Uberman, Wojciech NAWORYTA
  ŹródłoKongres surowcowy : aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVIII konferencja : 20–23.11.2018, Rytro koło Nowego Sącza : zeszyt streszczeń. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 88–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułCharakterystyka jakościowa węgla brunatnego z regionu lubuskiego
  AutorzyWojciech NAWORYTA
  ŹródłoWydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. Andrzeja Greinerta. — Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. — S. 86–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [inne, 2007]
 • TytułClassification of mining waste facilities [Dokument elektroniczy] : no. 07010401/2006/443229/MAR/G4 : final report
  Autorzyproject team: Nils Eriksson, Ole Hjelmar, Ingar Walder, David Bendz, Wojciech NAWORYTA ; European Commission. DG Environment
  Details[Europe : EC], [2007]. — 207 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: