Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Rękas, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza numeryczna i badania struktury prętów AlCu4Mg wyciskanych z małym współczynnikiem wydłużenia
  AutorzyJustyna GRZYB, Grzegorz Krupnik, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 8, s. 493–497
2
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza numeryczna odkształceń materiału i sił w procesie wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych elementów rurowych
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 542–545
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza numeryczna procesu wielootworowego wyciskania kształtowników ze stopu ${AlMg}$
  AutorzyWojciech LIBURA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Józef ZASADZIŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 1, s. 39–43
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza numeryczna procesu wyciskania stopu MgLi
  AutorzyArtur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Mateusz MILCZANOWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 12, s. 782–785
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza numeryczna procesu zagęszczania i wyciskania proszku aluminium
  AutorzyArtur RĘKAS, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Arkadiusz KUTA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 12, s. 771–775
6
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza numeryczna warunków pękania w procesie wyciskania stopu aluminium 2017A
  AutorzyJustyna GRZYB, Artur RĘKAS, Marcin MROCZKOWSKI, Wojciech LIBURA
  ŹródłoPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika. — 2011 z. 238, s. 25–30
7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza numeryczna wpływu geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w wyrobie podczas wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasek
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 11, s. 731–733
8
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza numeryczna wyciskania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przez matryce o różnym kształcie
  AutorzyW. LIBURA, D. LEŚNIAK, A. RĘKAS, J. ZASADZIŃSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 595–600
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza płynięcia MES wyciskania na gorąco stopów aluminium przez matryce czterootworowe
  AutorzyWojciech LIBURA, Artur RĘKAS, Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2009 R. 54 nr 6, s. 362-367
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturach
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof Rzeźnik, Grzegorz Luty
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 12, s. 616–621
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza siły ciągnienia i odkształceń materiału w procesie wielooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 2, s. 64–69
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza stanu naprężenia i odkształcenia w komorze zgrzewania podczas wyciskania na gorąco stopów aluminium
  AutorzyJózef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT, Dariusz LEŚNIAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2009 R. 54 nr 2, s. 87–91
13
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania rur o przekroju kwadratowym ze stopów aluminium
  AutorzyArtur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Józef ZASADZIŃSKI, Bożena BORYCZKO
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 11, s. 767–769
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza właściwości mechanicznych i dokładność wymiarów cienkościennych kształtowników zamkniętych wyciskanych ze stopu AW6082
  AutorzyJacek Borowski, Grzegorz Płaczek, Henryk Jurczak, Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2016 vol. 27 no. 1, s. 7–20
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczki
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 12, s. 593–599
16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content
  AutorzyAlicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2016 vol. 682, s. 401–407
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperatures
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 4, s. 168–170
18
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of the extrusion welding conditions for $Al-Mg$ alloys with high Mg contents
  AutorzyAlicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ
  ŹródłoICNFM 2015 : [2textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 70
19
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of RFID as a tool supporting Lean Management
  AutorzyArtus RĘKAS, Magdalena Kurek, Arkadiusz KUTA, Mateusz MILCZANOWSKI
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 96
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania jednooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 1, s. 18–22
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania odkształcalności stopów aluminium serii 5xxx o wysokiej zawartości Mg w procesie półprzemysłowego wyciskania
  AutorzyDariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2014 vol. 25 nr 3, s. 159–167
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania walidacyjne blachy w gatunku 6082 w stanie „0” pod kątem jej zastosowań do procesów tłoczenia
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS, Grzegorz Kosmalski
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 7, s. 422–427
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2007 R. 52 nr 9, s. 533–536
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
  AutorzyKazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Artur RĘKAS, Ewelina Sido, Iwona Średniawa
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2006 R. 51 nr 5, s. 276–280
25
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania wpływu warunków obróbki cieplnej na własności mechaniczne blachy bimetalowej Cu/Al
  AutorzyWacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 400–406