Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Rękas, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna i badania struktury prętów AlCu4Mg wyciskanych z małym współczynnikiem wydłużenia
2
 • Analiza numeryczna odkształceń materiału i sił w procesie wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych elementów rurowych
3
 • Analiza numeryczna procesu wielootworowego wyciskania kształtowników ze stopu ${AlMg}$
4
 • Analiza numeryczna procesu wyciskania stopu MgLi
5
 • Analiza numeryczna procesu zagęszczania i wyciskania proszku aluminium
6
 • Analiza numeryczna warunków pękania w procesie wyciskania stopu aluminium 2017A
7
 • Analiza numeryczna wpływu geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w wyrobie podczas wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasek
8
 • Analiza numeryczna wyciskania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przez matryce o różnym kształcie
9
 • Analiza płynięcia MES wyciskania na gorąco stopów aluminium przez matryce czterootworowe
10
 • Analiza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturach
11
 • Analiza siły ciągnienia i odkształceń materiału w procesie wielooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al
12
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w komorze zgrzewania podczas wyciskania na gorąco stopów aluminium
13
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania rur o przekroju kwadratowym ze stopów aluminium
14
 • Analiza właściwości mechanicznych i dokładność wymiarów cienkościennych kształtowników zamkniętych wyciskanych ze stopu AW6082
15
 • Analiza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczki
16
 • Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content
17
 • Analysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperatures
18
 • Analysis of the extrusion welding conditions for $Al-Mg$ alloys with high Mg contents
19
 • Application of RFID as a tool supporting Lean Management
20
 • Badania jednooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al
21
 • Badania odkształcalności stopów aluminium serii 5xxx o wysokiej zawartości Mg w procesie półprzemysłowego wyciskania
22
 • Badania walidacyjne blachy w gatunku 6082 w stanie „0” pod kątem jej zastosowań do procesów tłoczenia
23
 • Badania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
24
 • Badania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plasteliny
25
 • Badania wpływu warunków obróbki cieplnej na własności mechaniczne blachy bimetalowej Cu/Al