Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karwan-Baczewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5367-7248

ResearcherID: brak

Scopus: 56200875400

PBN: 903336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing method
2
 • An experimental study of SiC addition to recycled aluminium alloy
3
 • Analiza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej
4
 • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiN
5
 • Analysis of reinforcing effect for the wear resistance of Al/SiC composite
6
 • Analysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions
7
 • Charakterystyka wiór odpadowych ze stopów aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spieków
8
 • Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekania
9
 • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS)
10
 • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sintering
11
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particle
12
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particles
13
 • Dense $Fe-Co$ and $Fe-Co-Ni$ alloys {\em via} short distance infiltration
14
 • Description of slags from the processes on non-ferrous metals metallurgy
15
 • Determination of $Fe-B$ and $Mo-B$ phases in $Fe-Mo-B$ sintered powders
16
 • Development of nanograined $Ti-Al$-graphite $(Ni-P)$ by mechanical alloying route
17
 • Development of nanograined ${TiAl}$-graphite ${(Ni-P)}$ by mechanical alloying route
18
19
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-$TiB_{2}$ composites
20
 • Effect of granular composition of a powder upon the properties and microstructure of boron-modified $Fe-Ni-Mo-Cu$ sinters
21
 • Effect of \emph{SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph{Al-SiC} composite
22
 • Effect of reinforcement volume fraction on the evolution of tribological properties of sintered $Al-SiC$ composites
23
 • Effect of SiC addition and sintering temperature on the structure and properties of P/M aluminium matrix composite
24
 • Effect of \emph {SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph {Al-SiC} composite
25
 • Elastic properties and structural observations of Distaloy SA powder sintered with boron and carbon