Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karwan-Baczewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5367-7248

ResearcherID: brak

Scopus: 56200875400

PBN: 903336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem981343465
20194112
20186411
201714266
201610451
20151367
201466
20135131
2012422
201144
20105122
200911
20084112
200711
200611
2005532
2004211
2003312
2002211
2001624
2000211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem982870
2019431
2018624
20171468
20161019
20151313
201466
2013532
2012413
201144
2010523
200911
2008422
200711
200611
2005514
2004211
2003312
200222
2001633
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem987523
2019431
2018651
201714122
20161064
201513103
201466
2013541
201244
2011431
2010541
200911
2008431
200711
200611
2005541
2004211
2003312
200222
2001651
2000211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem981583
201944
201866
201714113
20161028
201513310
201466
2013514
201244
2011413
2010514
200911
2008413
200711
200611
2005514
200422
200333
2002211
2001624
2000211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem984256
201944
2018633
20171486
20161064
20151349
201466
2013541
2012422
201144
2010541
200911
2008431
200711
200611
200555
200422
200333
200222
200166
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem984850
201944
2018633
20171486
20161055
20151349
201466
2013541
2012422
201144
2010523
200911
2008431
200711
200611
2005514
2004211
2003312
2002211
2001642
20002111
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing methodBadania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, hot pressing, Al/SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.10515/amm-2015-0165

2
 • An experimental study of SiC addition to recycled aluminium alloy / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Dutkiewicz Jan // W: ICCS 17 – International Conference on Composite Structures : Porto, Portugal, 17–21 June 2013 : book of abstracts / ed. A. J. M. Ferreira. — [Porto : Universidade do Porto], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124, 3745

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej[Analysis of copper coagulation and reduction phenomena from slag at a semi-industrial scale in pilot studies] / A.\.W. Bydałek, W. Wołczyński, P. MIGAS, przy współpr.: J. KARWAN-BACZEWSKA, T. KARWAN, P. Schlafka, K. Najman, K. Jasińska, M. Rogóż // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 67–89. — Bibliogr. dla całej książki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiNAnalysis of the selected technological properties of copper based composite powders with titanium nitride reinforcement / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 8, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, własności technologiczne, kompozyty Cu/TiN

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, technological properties, Cu/TiN composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.8.4

5
 • Analysis of reinforcing effect for the wear resistance of Al/SiC composite : [abstract] / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Sulima Iwona // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions / Adam Bydalek, Piotr MIGAS, Marcin Rogóż, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-84-0. — S. 1494–1499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1499, Abstr.

 • keywords: slags, copper metallurgy, reductions of copper oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka wiór odpadowych ze stopów aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spiekówCharacteristics of waste metal chips from aluminum alloys and a method for making powder and sinters from them / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Jan Dutkiewicz, Anna JAREK, Magdalena SUŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 8, s. 565–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekaniaCharacteristics of AK52/SiC aluminium composite made by spark plasma sintering method / Magdalena SUŚNIAK, Dariusz Kołacz, Marcin Lis, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tomasz SKRZEKUT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 8, s. 447–453. — Bibliogr. s. 453

 • słowa kluczowe: recykling, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe, kompozyty aluminiowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS) / KARWAN-BACZEWSKA J., FRANCZAK A. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [22]

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sinteringKompozyty na osnowie miedzi umacniane cząstkami azotku tytanu wytworzone w procesie mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego (SPS) / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 105–105, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.2/mafe.2017.43.2.97.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, azotek tytanu, iskrowe spiekanie plazmowe, kompozyty na osnowie miedzi

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites, titanium nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.97

11
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particle / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 44

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrixcomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particles / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 270–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.270

13
 • Dense $Fe-Co$ and $Fe-Co-Ni$ alloys {\em via} short distance infiltration / J. KARWAN-BACZEWSKA, I. Gotman, E. Y. Gutmanas // W: Euro PM2003 [Dokument elektroniczny] : European Powder Metallurgy conference on Meeting the challenges of a changing market place : Valencia, Spain October 20–22nd, 2003 : congress & exhibition : conference proceedings. Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Plenary session ; Funtionally graded materials ; Hard materials ; High alloy steels ; Low alloy steels ; PM steels. Aluminium alloys / Metal matrix composites ; Case studies ; Magnetic materials ; Mechanical alloying ; Porous materials ; Testing, measurements & control. Modelling ; Powder injection moulding ; Powder compaction ; Powder production ; Rapid prototyping ; Sintering ; Thermal spraying / European Powder Metallurgy Association EPMA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bellstone, UK : EPMA, 2003. — 1 dysk optyczny. — Vol. 3 s. 420–425. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Description of slags from the processes on non-ferrous metals metallurgy / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tadeusz KARWAN // W: Proceedings of the sixth international conference on Molten slags, fluxes and salts [Dokument elektroniczny] : Stockholm, Sweden–Helsinki, Finland : 12–17 June, 2000 / ed. S. Seetharaman, Du Sichen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sweden : Division of Metallurgy, KTH, 2000. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 91-7170-606-2. — S. 1–16. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Determination of $Fe-B$ and $Mo-B$ phases in $Fe-Mo-B$ sintered powders / PEREK-NOWAK M., KARWAN-BACZEWSKA J., Boczkal S. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [44]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Development of nanograined $Ti-Al$-graphite $(Ni-P)$ by mechanical alloying routeRozwój produkcji nanokrystalicznych proszków $Ti-Al$-grafit $(Ni-P)$ metodą mechanicznej syntezy / R. C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 57–61. — Bibliogr. s. 60–61. — Zastosowano procedurę peer review. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/09_.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Development of nanograined ${TiAl}$-graphite ${(Ni-P)}$ by mechanical alloying route / R.-C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-$TiB_{2}$ compositesWpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-$TiB_{2}$ / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624

 • keywords: HP-HT sintering, physico-mechanical properties, boron, TiB2, AISI316L matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0423

20
 • Effect of granular composition of a powder upon the properties and microstructure of boron-modified $Fe-Ni-Mo-Cu$ sinters : [abstract] / KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of \emph{SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph{Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph{SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph{Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of reinforcement volume fraction on the evolution of tribological properties of sintered $Al-SiC$ composites / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of SiC addition and sintering temperature on the structure and properties of P/M aluminium matrix composite / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of \emph {SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph {Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph {SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph {Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Elastic properties and structural observations of Distaloy SA powder sintered with boron and carbonWłasności sprężyste i obserwacje struktury spiekanego proszku Distaloy SA z borem i węglem / Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/rbnXhY

 • słowa kluczowe: spiekanie, węgiel, własności sprężyste, bor, proszek Distaloy SA

  keywords: sintering, carbon, elastic properties, boron, Distaloy SA powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.107