Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Reś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603819927

PBN: 900966

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of finished elements for an analysis of concrete and rocks disintegration processes by electrohydraulic method
  AutorzyJanusz REŚ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 671–686
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAutomatyzacja procesu kotwienia przyszłością procesu eksploatacji złóż rudy miedzi
  AutorzyAndrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny, Dale Gill, Janusz REŚ
  ŹródłoMateriały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009. — S. 30–39
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModułowa maszyna zespołowa do mechanicznego urabiania i przeróbki surowców skalnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa w lokalnych kopalniach odkrywkowych
  AutorzyKrzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2009 nr 3, s. 78–81
4
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułNowe aspekty aplikacji metody elektrohydraulicznej w technice górniczej
  AutorzyJanusz REŚ, Leszek Ziętkowski
  ŹródłoWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — S. 102–129
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokich
  AutorzyJanusz REŚ, Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2009 nr 3, s. 83–90
6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułNowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokich
  AutorzyJanusz REŚ, Andrzej Czajkowski
  ŹródłoWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — S. 130–145
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułUrządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POSTAWA Jacek, REŚ Janusz, TAJDUŚ Antoni, CAŁA Marek, Kopek Stanisław
  DetailsInt.Cl.: E21D 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383010 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 3, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383010A1.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWybrane aspekty upodatnienia ścianowej obudowy zmechanizowanej
  AutorzyJanusz REŚ
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2009 nr 3, s. 106–113
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułWybrane aspekty upodatnienia ścianowej obudowy zmechanizowanej
  AutorzyJanusz REŚ, Joachim SOŚNICA
  ŹródłoWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — S. 87–101
10
 • [podręcznik, 2009]
 • TytułWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa
  Autorzypod kierunkiem Krzysztofa KRAUZE, Janusza RESIA ; red. Piotr KASZA
  DetailsKraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — 146 s.