Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Reś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603819927

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułA module unit machine for mechanical mining and dressing of minerals designed to meet the needs of road engineering and building industry in local open pits
  AutorzyKrzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ
  ŹródłoA bányászat realitásai a válság idH{o}szakában : 42. bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : BalatongyH{o}rH{o}k, 2009. szeptember 24–25. — [Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT], [2009]. — S. 53–59
2
3
 • [referat, 2012]
 • TytułA new solution of module unit machine for mechanical mining and dressing of minerals in local open pits
  AutorzyJanusz REŚ, Krzysztof KOTWICA
  ŹródłoContinuous surface mining : latest developments in mine planning, equipment and environmental protection : proceedings of the 11textsuperscript{th} international symposium of continuous surface mining : 25–27textsuperscript{th} June, 2012 : Hungary / eds. Gábor Ladányi, József Molnár. — [Hungary] : University Press, [2012]. — S. 33–40
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAdaptive control system of heads for rock mining machinery
  AutorzyJanusz REŚ, Andrzej PODSIADŁO, Janusz PLUTA, Bogdan SAPIŃSKI
  ŹródłoJournal of Mines, Metals and Fuels. — 2003 vol. 51 nos. 11–12, s. 321–326
5
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza wybranych zagadnień dotyczących możliwości zastosowania maszyn samojezdnych z napędem elektrycznym do odstawy rudy w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
  AutorzyJanusz Młynarczyk, Janusz REŚ, Leszek Ziętkowski
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 657–671
6
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of electrohydrodynamic method and high-pressure water jets as non-blasting alternative of rock breaking and splitting open pits
  AutorzyJanusz REŚ, Krzysztof KOTWICA
  Źródło44. Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában : bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : Balatongyörök, 2011. szeptember 29–30.. — Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT, [2011]. — S. 41–47
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of finished elements for an analysis of concrete and rocks disintegration processes by electrohydraulic method
  AutorzyJanusz REŚ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 671–686
8
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAutomatyczny wóz kotwiący nowej generacji przeznaczony do prac w pokładach niskich
  AutorzyAndrzej Czajkowski, Jarzy Nadolny, Janusz REŚ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 445–454
9
 • [referat, 2009]
 • TytułAutomatyzacja procesu kotwienia przyszłością procesu eksploatacji złóż rudy miedzi
  AutorzyAndrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny, Dale Gill, Janusz REŚ
  ŹródłoMateriały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009. — S. 30–39
10
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBadania przemysłowe prototypu wiertnicy DB 420
  AutorzyJanusz REŚ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 589–601
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułBęben tnący do rozdrabniacza roślin łodygowych, szczególnie zbelowanej słomy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz, Dróżdż Dominik
  DetailsInt.Cl.: A01F 29/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391913 A1 ; Opubl. 2012-01-30. — Zgłosz. nr P.391913 z dn. 2010-07-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 3, s. 2. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391913A1.pdf
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułBęben tnący do rozdrabniacza roślin łodygowych, szczególnie zbelowanej słomy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz REŚ, Dominik Dróżdż
  DetailsInt.Cl.: A01F 29/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214791 B1 ; Udziel. 2012-12-17 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.391913 z dn. 2010-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214791B1.pdf
13
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułCoal mining in India – walking the path of mechanization and mass production
  AutorzyTathagata Ghosh, Janusz REŚ, N. C. Dey
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 51–65
14
 • [referat, 2004]
 • TytułDesign objectives for a new (all-purpose) rock drill
  AutorzyJ. REŚ, K. WŁADZIELCZYK
  ŹródłoMine planning and equipment selection 2004 : proceedings of the thirteenth international symposium on Mine planning and equipment selection : Wrocław, Poland, 1–3 September, 2004 / eds. Monika Hardygóra, Gabriela Paszkowska, Marek Sikora. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 499–503
15
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDevelopment tendencies in the construction of self-propelled haulage vehicles in the aspect of changeable mining and geological conditions
  AutorzyJanusz REŚ, Marcin MAZUR
  ŹródłoSelected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — S. 157–167
16
 • [referat, 2002]
 • TytułElectrohydrodynamic mining method friendly for natural environment
  AutorzyKrzysztof KOTWICA, Janusz REŚ
  ŹródłoICCC'2002 : proceedings of 3textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVIItextsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 353–358
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExamination of the quartzite and diabase disintegration process in a vibratory jaw crusher
  AutorzyJanusz REŚ, Marcin MAZUR
  ŹródłoJournal of Mines, Metals and Fuels. — 2010 vol. 58 nos. 11, 12, s. 303–307, 311
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułGórnictwo miedzi w Indiach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  AutorzyJanusz REŚ, Sajel Dasgupta
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2003 R. 41 nr 1, s. 54–59
19
 • [referat, 2007]
 • TytułIndustrial test of DB 420-type drill rig prototype
  AutorzyJanusz REŚ, Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK
  Źródło40. Bányagépészeti és bányavillamossági jubileumi konferencia : Balatongyörök, 2007. szeptember 27–28.. — Tatabánya, MIKROLON PRESS Nyomdaipari KFT, [2007]. — S. 151–155
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułManipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężnych kotew z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz
  DetailsInt.Cl.: E21D 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392570 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392570 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 8, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392570A1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułManipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężnych kotew z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz REŚ
  DetailsInt.Cl.: E21D 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217654 B1 ; Udziel. 2013-12-20 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.392570 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217654B1.pdf
22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułModern solutions of a roof bolter for protecting in medium and high workings
  AutorzyJanusz REŚ, Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny
  ŹródłoSelected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — S. 141–156
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModern solutions of a roof bolter for protecting roofs in medium and high workings
  AutorzyJanusz REŚ
  ŹródłoJournal of Mines, Metals and Fuels. — 2011 vol. 59 nos. 11–12, s. 355–362
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModułowa maszyna zespołowa do mechanicznego urabiania i przeróbki surowców skalnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa w lokalnych kopalniach odkrywkowych
  AutorzyKrzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2009 nr 3, s. 78–81
25
 • [referat, 2012]
 • TytułMonitoring pracy maszyn wiercących i kotwiących
  AutorzyAndrzej Czajkowski, Krzysztof Okręt, Lesław Ostapow, Jerzy Nadolny, Janusz REŚ
  ŹródłoII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — S. 18