Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Reś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603819927

PBN: 900966

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new solution of module unit machine for mechanical mining and dressing of minerals in local open pits / Janusz REŚ, Krzysztof KOTWICA // W: Continuous surface mining : latest developments in mine planning, equipment and environmental protection : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international symposium of continuous surface mining : 25–27\textsuperscript{th} June, 2012 : Hungary / eds. Gábor Ladányi, József Molnár. — [Hungary] : University Press, [2012]. — ISBN: 978-615-5216-09-1. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bęben tnący do rozdrabniacza roślin łodygowych, szczególnie zbelowanej słomy[Cutting drum for the stem plants shredder, especially for baled straw] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz, Dróżdż Dominik. — Int.Cl.: A01F 29/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391913 A1 ; Opubl. 2012-01-30. — Zgłosz. nr P.391913 z dn. 2010-07-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 3, s. 2. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391913A1.pdf

 • słowa kluczowe: bęben tnący, rozdrabniacz roślin łodygowych

  keywords: cutting drum, stem plants shredder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Manipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężnych kotew z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową[Manipulator of a self–propelled car for temporary shoring of the ceiling of the underground excavation, especially for recovering the expansion anchors from a liquidated excavation with roof bolting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz. — Int.Cl.: E21D 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392570 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392570 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392570A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Monitoring pracy maszyn wiercących i kotwiącychWork monitoring system in drilling and bolting / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Okręt, Lesław Ostapow, Jerzy Nadolny, Janusz REŚ // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 18. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 161–170. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — J. Reś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przetwornik elektrohydrauliczny[Electro-hydraulic converter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan PTAK, Janusz REŚ, Tomasz WYDRO, Leszek Ziętkowski. — Int.Cl.: B25D 9/11\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211052 B1 ; Udziel. 2011-08-19 ; Opubl. 2012-04-30. — Zgłosz. nr P.380894 z dn. 2006-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211052B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zespół wstrzeliwania ładunków kolejowych w stropowe otwory kotwowe[Unit for driving resin cartridges in floor anchor holes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz [et al.]. — Int.Cl.: E21D 20/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393070 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393070 z dn. 2010-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393070A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: