Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Reś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603819927

PBN: 900966

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of finished elements for an analysis of concrete and rocks disintegration processes by electrohydraulic methodZastosowanie metody elementów skończonych w analizie procesu rozpajania betonu i skał metodą elektrohydrauliczną / Janusz REŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 671–686. — Bibliogr. s. 686

 • keywords: finite element method, concrete, electrohydraulic method, splitting, rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyzacja procesu kotwienia przyszłością procesu eksploatacji złóż rudy miedziAutomation of the bolting process – the future of copper ore deposits exploitation / Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny, Dale Gill, Janusz REŚ // W: Materiały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 = International copper ore mining congress : perspectives and challenges : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929275-0-1. — S. 30–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modułowa maszyna zespołowa do mechanicznego urabiania i przeróbki surowców skalnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa w lokalnych kopalniach odkrywkowychModule common machine for mechanical mining and dressing of rock resources for road-building in local open pits / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 78–81. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowe aspekty aplikacji metody elektrohydraulicznej w technice górniczej[New aspects of application of the electrohydraulic method in the mining technology] / Janusz REŚ, Leszek Ziętkowski // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 102–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokichModern solution of a bolting rig for roof protection in medium and high pits / Janusz REŚ, Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 83–90. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokich[Modern solution of a roof bolter for protecting foofs in medium and high workings] / Janusz REŚ, Andrzej Czajkowski // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 130–145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji[Device for remote control of technical condition of enclosure of a mining shaft, especially put out of operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POSTAWA Jacek, REŚ Janusz, TAJDUŚ Antoni, CAŁA Marek, Kopek Stanisław. — Int.Cl.: E21D 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383010 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 3, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383010A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wybrane aspekty upodatnienia ścianowej obudowy zmechanizowanejSelected aspects of flexibility of mechanical support in the mines / Janusz REŚ // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 106–113. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane aspekty upodatnienia ścianowej obudowy zmechanizowanej[Selected aspects of susceptibility of a longwall mechanized support] / Janusz REŚ, Joachim SOŚNICA // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 87–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa[Selected problems of coal and hard rocks exploitation] / pod kierunkiem Krzysztofa KRAUZE, Janusza RESIA ; red. Piotr KASZA. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — 146 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 83-915742-2-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: