Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5771-5790

ResearcherID: R-7761-2017

Scopus: 56439809800

PBN: 900569

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of convergence and deformation measurements based on classical geodetic surveys and terrestrial laser scanning in ”Wieliczka” salt mine
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 583–590
 • keywords: convergence, terrestrial laser scanning, displacement measurements, rock mass movements, historical salt mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of 2D laser scanner to the inventory taking of selected engineering structures
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 151–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplication of CCTV in geodesic monitoring of displacements
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 123–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 239–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplications of laser distancemeters DISTO to control surveys of mine headings
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 1, s. 13–22. — tekst: https://goo.gl/zwCWCH
 • słowa kluczowe: skaner laserowy, geodezja górnicza, pomiary inwentaryzacyjne

  keywords: laser scanner, mining surveying, control survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułAssess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ
  Źródło17textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — S. 54–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wieku
  AutorzyHenryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI, Piotr Gołuch
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 2, s. 3–6
 • słowa kluczowe: autonomiczny monitoring, wieżowce, wieże telewizyjne, prowadnice wind, teletransmisja WiFi, strategia pomiarowa

  keywords: autonomous monitoring, skyscrapers, television towers, lift guide rails, teletransmission WiFi, measurements strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.2.1

8
9
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta Polkowice
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie stabilności określenia współrzędnych punktu w pomiarach GPS-RTK
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2001 R. 73 nr 6, s. 18–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2017]
 • TytułClassical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDeformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybu
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10
 • słowa kluczowe: obudowa szybu, KS Wieliczka, deformacje szybu

  keywords: Salt Mine "Wieliczka", shaft deformation, shaft housind

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDocumentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 129–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnych
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 12, s. 23–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2000]
 • TytułEconomical methods of measurements and calculations of the geometry of cage guides
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 141–153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2005]
 • TytułGeodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
  AutorzyAndrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 65–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2020]
 • TytułIdentification of problems associated with the usage of friction (Koepe) hoists based on geodetic measurements with the determination of the measurement methodology : [abstract]
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz Jabłoński
  ŹródłoSCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–4, 2020, Bydgoszcz, Poland : [poster session]. — [Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy], [2020]. — S. [1–3]
 • keywords: survey, mining safety, 3D laser scanning, headgear, koepe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułInklinometr szybowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław
  DetailsInt.Cl.: E21D 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory measurements and deformation analysis of the selected underground monuments in Poland
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoNauka badania rozwój : national scientific conference : II edition : 27 October 2018, Warsaw : book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Lodz : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — S. 46
 • keywords: mining surveying, inventory surveys, TLS, heritage, underground historical objcets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoLet's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułInvestigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2005 no. 3, s. 227–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułInwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: