Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5771-5790

ResearcherID: R-7761-2017

Scopus: 56439809800

PBN: 900569

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of convergence and deformation measurements based on classical geodetic surveys and terrestrial laser scanning in ”Wieliczka” salt mine
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 583–590
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of 2D laser scanner to the inventory taking of selected engineering structures
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 151–160
3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplication of CCTV in geodesic monitoring of displacements
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 123–127
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 239–250
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplications of laser distancemeters DISTO to control surveys of mine headings
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 1, s. 13–22. — tekst: https://goo.gl/zwCWCH
6
 • [referat, 2016]
 • TytułAssess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ
  Źródło17textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — S. 54–55
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wieku
  AutorzyHenryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI, Piotr Gołuch
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 2, s. 3–6
8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych
  AutorzySławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 405–421
9
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta Polkowice
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie stabilności określenia współrzędnych punktu w pomiarach GPS-RTK
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2001 R. 73 nr 6, s. 18–22
11
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04004, s. 1–8
12
 • [referat, 2017]
 • TytułClassical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 79
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDeformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybu
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10
14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDocumentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 129–134
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnych
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 12, s. 23–28
16
 • [referat, 2000]
 • TytułEconomical methods of measurements and calculations of the geometry of cage guides
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 141–153
17
 • [książka, 2011]
 • TytułGeodezja górnicza
  Autorzyred.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.
18
 • [referat, 2005]
 • TytułGeodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
  AutorzyAndrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 65–79
19
 • [referat, 2020]
 • TytułIdentification of problems associated with the usage of friction (Koepe) hoists based on geodetic measurements with the determination of the measurement methodology : [abstract]
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz Jabłoński
  ŹródłoSCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–4, 2020, Bydgoszcz, Poland : [poster session]. — [Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy], [2020]. — S. [1–3]
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułInklinometr szybowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław
  DetailsInt.Cl.: E21D 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf
21
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory measurements and deformation analysis of the selected underground monuments in Poland
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoNauka badania rozwój : national scientific conference : II edition : 27 October 2018, Warsaw : book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Lodz : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — S. 46
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Paweł Ulmaniec
  ŹródłoActa Geodaetica et Geophysica. — 2016 vol. 51 no. 2, s. 257–272. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40328-015-0125-5.pdf
23
 • [referat, 2018]
 • TytułInventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoLet's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 58–59
24
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułInvestigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2005 no. 3, s. 227–238
25
 • [referat, 2017]
 • TytułInwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 21