Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5771-5790

ResearcherID: R-7761-2017

Scopus: 56439809800

PBN: 900569

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Analysis of convergence and deformation measurements based on classical geodetic surveys and terrestrial laser scanning in ”Wieliczka” salt mine
2
 • Application of 2D laser scanner to the inventory taking of selected engineering structures
3
 • Application of CCTV in geodesic monitoring of displacements
4
 • Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka
5
 • Applications of laser distancemeters DISTO to control surveys of mine headings
6
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft
7
 • Autonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wieku
8
 • Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych
9
 • Badania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta Polkowice
10
 • Badanie stabilności określenia współrzędnych punktu w pomiarach GPS-RTK
11
 • Classical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
12
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
13
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybu
14
 • Documentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons
15
 • Dokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnych
16
 • Economical methods of measurements and calculations of the geometry of cage guides
17
 • Geodezja górnicza
18
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
19
 • Identification of problems associated with the usage of friction (Koepe) hoists based on geodetic measurements with the determination of the measurement methodology
20
 • Inklinometr szybowy
21
 • Inventory measurements and deformation analysis of the selected underground monuments in Poland
22
 • Inventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
23
 • Inventory surveys in the process of protection of historical post-mining underground objects and adits
24
 • Investigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear
25
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego