Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Heinrich, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6308-3286

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900868

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem241221
201622
201511
201433
201333
201244
201111
2010312
2009514
200822
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem241311
2016211
201511
201433
201333
2012422
201111
201033
200955
2008211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24222
201622
201511
201433
201333
2012422
201111
201033
200955
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2424
201622
201511
201433
201333
201244
201111
201033
200955
200822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24204
201622
201511
201433
201333
2012422
201111
201033
2009541
200822
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24222
201622
201511
201433
201333
201244
201111
201033
2009541
200822

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in the mining industry in the aspect of the quality improvement of tribologic centresAnaliza procesu eksploatacji urządzeń pracujących w przemyśle wydobywczym w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, koparki, ładowarki

  keywords: exploitation, excavator, loader

3
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A conception of the modernisation of the chosen tramcars' maintenance systemKoncepcja modernizacji systemu obsługiwania wybranych wagonów tramwajowych / Maksymilian SMOLNIK, Małgorzata HEINRICH, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 2, s. 209–219. — Bibliogr. s. 219, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, wagony tramwajowe, proces eksploatacji, analiza uszkodzeń, poprawa systemu obsługiwania

  keywords: reliability, tramcars, maintenance process, failure analysis, improvement of maintenance system

5
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

6
 • Facilitating the technological line renewing system in the aspect of quality improvementWspomaganie systemu odnawiania linii technologicznej w aspekcie poprawy jakości / Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2014 no. 4, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, ocena, system informatyczny, system obsługiwania, linia technologiczna

  keywords: assessment, quality, information system, servicing system, technological line

7
 • Failure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machinesParametr strumienia uszkodzeń jako charakterystyka niezawodności procesu eksploatacji wybranych maszyn górniczych / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2014 no. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, maszyny górnicze, ocena procesu eksploatacji, odnowy profilaktyczne, parametr strumienia uszkodzeń, modernizacja procesu obsługiwania

  keywords: reliability, mining machines, failure stream parameter, assessment of the maintenance process, preventive maintenance, modernisation of the servicing process

8
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Koncepcja usprawnienia systemu obsługiwania na przykładzie linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutnicznegoModernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kształtowanie jakości wyrobu w procesie produkcyjnymForming of product quality during manufacturing processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2012 nr 2, s. 79–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modernisation of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirementsModernizacja rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 77–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modernizacja, eksploatacja, obiekty prototypowe

  keywords: exploitation, prototype objects, modernisation

14
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych[Research problems in exploitation of selected technical objects] / red. nauk. Władysław LENKIEWICZ, Jan F. SZYBKA ; aut.: Zdzisław BRONIEC, Ewa CZACHÓRSKA, Włodzimierz FIGIEL, Kazimierz FURMANIK, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH, Władysław LENKIEWICZ, Robert PILCH, Jan F. SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2010. — 250 s.. — (Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji ; nr 3). — Bibliogr. s. 245–250. — ISBN: 978-83-930944-1-7. — Pierwsza afiliacja: Komisja Krakowska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w Warszawie

18
 • Quality formation in the design process based on the example of a selected machine componentKształtowanie jakości w procesie projektowania na przykładzie wybranego zespołu maszynowego / Małgorzata HEINRICH, Wojciech SIKORA, Maksymilian SMOLNIK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, przegub elastyczny, proces projektowania, TRIZ

  keywords: quality, design pocess, elastic joint, TRIZ

19
 • Statystyczna kontrola jakości z zastosowaniem analizy Pareto-Lorenza na przykładzie walcowni zimnej blachThe Pareto-Lorenz analysis in statistic experiments of quality control / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 153–164. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Szacowanie niezawodności z wykorzystaniem trójparametrowego rozkładu gammaReliability estimation with the use of generalised gamma distribution / Małgorzata HEINRICH, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1047–1054. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1053–1054, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, trójparametrowy rozkład gamma, szacowanie niezawodności, rozkłady prawdopodobieństwa

  keywords: reliability, generalised gamma distribution, reliability estimation, probability distributions

21
 • Wielokryterialna ocena jakości wyrobu z uwzględnieniem etapów projektowania, wytwarzania i eksploatacjiThe quality estimation during design, production and operating processes / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 3, s. 85–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczegoThe influence of modernisation on the exploitation efficiency of a heating system / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wspomaganie gospodarki remontowej ciągu produkcyjnego materiałów ogniotrwałychComputer-aided system in maintenance of refractory silica materials production line / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zagadnienia jakości procesów i obiektów w kształceniu z inżynierii niezawodnościThe issues of quality of processes and objects in the education on reliability engineering / Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ; ISSN 1641-9723. — 2016 nr 3, s. 125–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, jakość, metody zapewnienia jakości, informacyjne wspomaganie procesów

  keywords: reliability, quality, methods of ensuring reliability, information supported processes