Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kolasa, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Charakter petrograficzno-surowcowy utworów nadkładu złoża diabazu „Niedźwiedzia Góra”
2
  • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
3
  • Evaluation of building and road stone deposits
4
  • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
5
  • Możliwości wykorzystania odpadów przeróbczych skał magmowych okolic Krakowa
6
  • Ocena surowcowa odpadów przeróbczych złóż Zalas i Niedźwiedzia Góra
7
  • Przyczynek do gospodarki odpadami górniczymi złoża wapieni „Czatkowice”
8
  • Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej
9
  • Waloryzacja złóż kamieni budowlanych i drogowych z różnych punktów widzenia
10
  • Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowych