Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: 56781527300

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułAltbergbau und Umweltschutz in Polen : dargestellt an ausgewählten Beispielen der stillzulegenden Bergwerke
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  Źródło5. Altbergbau-Kolloquium : 03. bis 05. November 2005, Clausthal / Hrsg. W. Busch [et al.] ; Technische Universität Clausthal. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — S. 537–546
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2004]
 • TytułBergbautechnik bei Sicherung von unterirdischen touristischen Routen
  AutorzyW. ANDRUSIKIEWICZ
  Źródło4. Altbergbau-Kolloquium : 04. bis 06. November 2004 Leoben / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, cop. 2004. — S. 296–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 26–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [referat, 2001]
 • TytułDobór materiału zasypowego dla potrzeb likwidacji wyrobisk szybowych
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 373–383
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of salt mining on land surface
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 4, s. 39–59
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.046.6357

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyB. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 191–198
 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf
 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — S. 361–377
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [monografia, 2019]
 • TytułKompleksowa metoda projektowania komorowych wyrobisk eksploatacyjnych w złożach soli
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 190, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 17–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — S. 35–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2019]
 • TytułMożliwość budowy podziemnego składowiska odpadów w obszarze górniczym „Bądzów”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Joanna Wrzosek, Dagmara ZELJAŚ
  ŹródłoQuo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 47–48
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, podziemne składowanie odpadów, lokalizacja składowiska odpadów, bezpieczeństwo powszechne

  keywords: salt mining, underground waste storage, landfill location, general safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2007 nr 9, s. 5–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMożliwość wykorzystania wybranych odpadów jako materiału podsadzkowego w świetle wymagań normowych
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 17–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2007]
 • TytułMożliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 55–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS Kłodawa
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: