Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 26–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of salt mining on land surface
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 4, s. 39–59
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyB. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 191–198
 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf
 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — S. 361–377
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
13
 • [referat, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 17–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — S. 35–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS Kłodawa
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat, 2012]
 • TytułNowe rozwiązania technologiczne w procesach pozyskiwania soli warzonej
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA
  ŹródłoICNOP'12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. — [Polska : KGHM Cuprum Sp. z o. o. CBR], [2012]. — S. 154–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOcena kombajnu chodnikowego AM-50 w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet, Mirosław Pajor
  ŹródłoKOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 107–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoQuo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 2–3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [referat, 2016]
 • TytułPossible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  Źródło20textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 2.–4.6.2016, Ostrava, Czech Republic / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2016. — S. 7–12
 • keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPossible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 57–62
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gips syntetyczny, kawerny solne, likwidacja kawern

  keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

22
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProjektowanie filarów międzykomorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisów
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2013 R. 9, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRecycling of rock-salt dust and brine after rock-salt production
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 135–142
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, sól kamienna, oczyszczanie solanki, solanka, odpady solne

  keywords: environmental protection, rock salt, brine, waste rock-salt dust, brine treatment

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułResearch on purification effect of saline mine water from the mines KGHM ”Polska Miedź” S. A.
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr. 2, s. 245–249
 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, sól kamienna, metale ciężkie, oczyszczanie solanki

  keywords: heavy metals, ion exchange, rock salt, brine purification

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe estimation of re-exploitation possibilities of part of reserves left in exploitation field number 2 in the “Kłodawa” Salt Mine on the example of the chamber KS-21/600
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 1: Przegląd Solny = Salt Review t. 1, s. 69–82. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.1/geol.2012.38.1.69.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, system komorowy, modelowanie numeryczne górotworu

  keywords: salt mining, chamber system, numerical modeling of rock mass