Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułCzasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 26–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of salt mining on land surface
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 4, s. 39–59
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.046.6357

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyB. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 191–198
 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf
 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — S. 361–377
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [referat, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 17–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — S. 35–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2007 nr 9, s. 5–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2007]
 • TytułMożliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 55–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS Kłodawa
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2012]
 • TytułNowe rozwiązania technologiczne w procesach pozyskiwania soli warzonej
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA
  ŹródłoICNOP'12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. — [Polska : KGHM Cuprum Sp. z o. o. CBR], [2012]. — S. 154–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOcena kombajnu chodnikowego AM-50 w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet, Mirosław Pajor
  ŹródłoKOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 107–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 kopalni soli „Kłodawa”
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoQuo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 2–3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2007]
 • TytułO górnictwie w Tatrach Polskich
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGórnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze : Polski Kongres Górniczy 2007 : 19–21 września 2007, [Kraków] / pod red. Stanisława Januszewskiego ; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. — Wrocław : FOMT, WPHU Pionier, 2007. — S. 244–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułPossible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  Źródło20textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 2.–4.6.2016, Ostrava, Czech Republic / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2016. — S. 7–12
 • keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPossible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 57–62
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gips syntetyczny, kawerny solne, likwidacja kawern

  keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProjektowanie filarów międzykomorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisów
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2013 R. 9, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: