Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: 56781527300

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczychTime and space numerical model as an efficient tool for analysis and prediction of rock status within vicinity of underground mining operations / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 26–36. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of salt mining on land surfaceWpływ górnictwa solnego na powierzchnię terenu / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 4, s. 39–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.046.6357

3
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na PodkarpaciuExploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic – a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energetic recovery of celulose wastesOdzysk energetyczny odpadów z przemysłu papierniczo-celulozowego / Stanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf

 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika[Identification and assessment of typical hazards in the workplace fireman-rescuer] / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — Na s. tyt. dod.: Poznań–Łódź–Inowrocław 2011. — ISBN: 978-83-89250-52-0. — S. 361–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Inter-chamber pillars in Polish salt mining – chosen dimensioning methods in theory and practiceFilary międzykomorowe w polskim górnictwie solnym – wybrane metody wymiarowania w teorii i praktyce / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50Methodology of assessment of the mining work equipment from safety requirements aspect contained in the European Union directives on the example of roadheader AM-50 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 35–47. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli „Kłodawa”Possibility of mechanization of salt mining – the example of the Salt Mine “Kłodawa” / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 nr 9, s. 5–16. — Bibliogr. s. 16. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — Na CD-ROM-ie błędny tytuł czasopisma. — Tytuł właściwy: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS KłodawaThe possibility of change of mining method in Kłodawa Salt Mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena kombajnu chodnikowego AM-50 w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwaAssessment of AM-50 roadheader in the aspect of meeting minimal safety requirements / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet, Mirosław Pajor // W: KOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — ISBN: 978-83-60708-46-0. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Possible uses of synthetic gypsum in salt-cavern fillingMożliwość wykorzystania gipsów syntetycznych w likwidacji kawern solnych / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gips syntetyczny, kawerny solne, likwidacja kawern

  keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Projektowanie filarów międzykomorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisówDesigning of inter-chamber pillars in salt mines under the regulations in force / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Recycling of rock-salt dust and brine after rock-salt productionMożliwość odzyskiwania odpadów z produkcji soli kamiennej / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, sól kamienna, oczyszczanie solanki, solanka, odpady solne

  keywords: environmental protection, rock salt, brine, waste rock-salt dust, brine treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Research on purification effect of saline mine water from the mines KGHM ”Polska Miedź” S. A. / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr. 2, s. 245–249. — Bibliogr. s. 249, Summ.

 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, sól kamienna, metale ciężkie, oczyszczanie solanki

  keywords: heavy metals, ion exchange, rock salt, brine purification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The estimation of re-exploitation possibilities of part of reserves left in exploitation field number 2 in the “Kłodawa” Salt Mine on the example of the chamber KS-21/600Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 Kopalni Soli „Kłodawa” na przykładzie komory KS-21/600 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 1: Przegląd Solny = Salt Review t. 1, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.1/geol.2012.38.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, system komorowy, modelowanie numeryczne górotworu

  keywords: salt mining, chamber system, numerical modeling of rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of para-seismic vibrations, induced by blasting works, on structures: a case study / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 36 art. no. 02001, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/11/e3sconf_big2018_02001.pdf [2018-04-12]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-09. — BIG 2018 : 4\textsuperscript{th} nationwide scientific conference on Engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 11–12, 2018

 • keywords: underground mining, para-seismic impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183602001

19
 • The Polish natural gas market - resources, extraction, import, and consumption / Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // W: 22\textsuperscript{nd} international conference on Environment and mineral processing : 31.5-2.6 2018, Ostrava, Czech Republic / ed. Čablík Vladimír. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. — ISBN: 978-80-248-4181-6. — S. 211–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr.

 • keywords: shale gas, resources, natural gas, consumption, import, extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The Polish natural gas market - resources, extraction, import and consumptionRynek gazu ziemnego w Polsce - zasoby, wydobycie, import, eksport i zużycie / Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 301–310. — Bibliogr. s. 309–310, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: zasoby, gaz ziemny, gaz łupkowy, wydobycie, zużycie, import

  keywords: shale gas, resources, natural gas, consumption, import, extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-37

21
 • Wpływ wymiarów filarów międzykomorowych na ich nośność w świetle wybranych rozwiązań analitycznychThe influence of inter-chamber pillars dimensions on their capacity in the light of selected analytical solutions / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 9–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, system komorowy, filary międzykomorowe

  keywords: salt mining, chamber system, inter-chamber pillars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane problemy projektowania udostępnienia odległych pól eksploatacyjnych na przykładzie Kopali Soli KłodawaSelected topics of design of access workings of far exploitation fields based on the Kłodawa Salt Mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dariusz OBRACAJ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3: Przegląd Solny = Salt Review, s. 315–326. — Bibliogr. s. 325, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zagrożenia naturalne w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. – stan aktualnyNatural hazards in the „Kłodawa” S. A. Salt Mine – current status / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Konrad Krokos // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 t. 11, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, zagrożenie metanowe, zagrożenie wyrzutem gazów i skał, zagrożenie wodne

  keywords: salt mining, methane hazard, water hazard, gas breakout and rock outburst hazards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: