Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: 56781527300

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem502422202
2019413
2018413
20174112
2016532
2015312
201422
2013211
20125221
2011211
201052111
200911
2008211
2007321
200522
2004211
2003321
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem50241511
20194112
2018413
20174121
20165131
2015312
2014211
2013211
2012532
2011211
2010541
200911
2008211
200733
200522
2004211
2003321
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem50419
2019431
2018422
201744
2016541
201533
201422
201322
2012541
201122
201055
200911
200822
200733
200522
2004211
2003321
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem50347
201944
2018413
2017413
201655
201533
201422
201322
201255
201122
201055
200911
2008211
200733
200522
200422
200333
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem502525
2019422
2018431
2017431
2016523
2015321
201422
201322
2012523
2011211
2010532
200911
2008211
2007312
200522
200422
200333
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem502822
2019422
201844
2017431
2016532
2015321
201422
2013211
2012532
2011211
2010532
200911
2008211
2007312
200522
2004211
200333
2001111
 • Altbergbau und Umweltschutz in Polen : dargestellt an ausgewählten Beispielen der stillzulegenden BergwerkeOld mining and environmental protection in Poland : based on chosen examples of mines being liquidated / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // W: 5. Altbergbau-Kolloquium : 03. bis 05. November 2005, Clausthal / Hrsg. W. Busch [et al.] ; Technische Universität Clausthal. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 537–546. — Bibliogr. s. 546, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznegoAnalysis of rock mass stability in Kłodawa salt dome based on spatiotemporal numerical modelling / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bergbautechnik bei Sicherung von unterirdischen touristischen Routen[Mining technology for securing underground tourist routes] / W. ANDRUSIKIEWICZ // W: 4. Altbergbau-Kolloquium : 04. bis 06. November 2004 Leoben / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, cop. 2004. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 3-7739-5999-0. — S. 296–307. — Bibliogr. s. 307, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczychTime and space numerical model as an efficient tool for analysis and prediction of rock status within vicinity of underground mining operations / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczychTime and space numerical model as an efficient tool for analysis and prediction of rock status within vicinity of underground mining operations / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 26–36. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych[Human – the best investment] / pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010 + CD-ROM. — [176] s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne). — Na str. tyt. dod.: Projekt Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych[Human – the best investment] / pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ, Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012 + CD-ROM. — [162] s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza na podstawie opisu projektu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór materiału zasypowego dla potrzeb likwidacji wyrobisk szybowychThe selection of filling material for liquidation of shaft holes / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 = Proceedings of the School of Underground Mining 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — (Sympozja i Konferencje ; nr 48). — S. 373–383. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of salt mining on land surfaceWpływ górnictwa solnego na powierzchnię terenu / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 4, s. 39–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.046.6357

10
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na PodkarpaciuExploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic – a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energetic recovery of celulose wastes / B. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 191–198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 198, Abstr.. — Referat opublikowany w Session ME

 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energetic recovery of celulose wastesOdzysk energetyczny odpadów z przemysłu papierniczo-celulozowego / Stanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf

 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Gruzja – reminiscencje z wyprawyGeorgia – reminiscences from the expedition / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2018 t. 14, s. 148–162. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Andrusikiewicz.pdf

 • słowa kluczowe: wyprawa naukowa, PSGS, Gruzja, geologia regionalna

  keywords: PSGS, scientific expedition, Georgia, regional geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika[Identification and assessment of typical hazards in the workplace fireman-rescuer] / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — Na s. tyt. dod.: Poznań–Łódź–Inowrocław 2011. — ISBN: 978-83-89250-52-0. — S. 361–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Inter-chamber pillars in Polish salt mining – chosen dimensioning methods in theory and practiceFilary międzykomorowe w polskim górnictwie solnym – wybrane metody wymiarowania w teorii i praktyce / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompleksowa metoda projektowania komorowych wyrobisk eksploatacyjnych w złożach soliA comprehensive method of designing production chamber workings in salt deposits / Wacław ANDRUSIKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 190, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 359). — Bibliogr. s. 182–[191], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66016-88-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50Methodology of assessment of the mining work equipment from safety requirements aspect contained in the European Union directives on the example of roadheader AM-50 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg. okładki. — S. 17–18. — Pełny tekst W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : referaty : Ustroń 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CBiDGP. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50Methodology of assessment of the mining work equipment from safety requirements aspect contained in the European Union directives on the example of roadheader AM-50 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 35–47. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwość budowy podziemnego składowiska odpadów w obszarze górniczym „Bądzów”Possibility to build an underground landfill for waste in the Bądzów Mining Area / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Joanna Wrzosek, Dagmara ZELJAŚ // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 47–48. — Tekst pol.-ang.. — W. Andrusikiewicz, D. Zeljaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, podziemne składowanie odpadów, lokalizacja składowiska odpadów, bezpieczeństwo powszechne

  keywords: salt mining, underground waste storage, landfill location, general safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli „Kłodawa”Possibility of mechanization of salt mining – the example of the Salt Mine “Kłodawa” / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 nr 9, s. 5–16. — Bibliogr. s. 16. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — Na CD-ROM-ie błędny tytuł czasopisma. — Tytuł właściwy: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwość wykorzystania wybranych odpadów jako materiału podsadzkowego w świetle wymagań normowychPossibility of utilization of selected waste materials for backfill in view of the regulations / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS „Kłodawa”Possibilities of changing the method of rock salt extraction at the “Kłodawa” Salt Mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 55–56. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS KłodawaThe possibility of change of mining method in Kłodawa Salt Mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: