Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4845-1404

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznegoAnalysis of rock mass stability in Kłodawa salt dome based on spatiotemporal numerical modelling / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczychTime and space numerical model as an efficient tool for analysis and prediction of rock status within vicinity of underground mining operations / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Daniel WAŁACH, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczychTime and space numerical model as an efficient tool for analysis and prediction of rock status within vicinity of underground mining operations / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 26–36. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
 • Effect of salt mining on land surfaceWpływ górnictwa solnego na powierzchnię terenu / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 4, s. 39–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego

  keywords: salt mining, mining land category, operating effects

7
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na PodkarpaciuExploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic – a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Energetic recovery of celulose wastes / B. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 191–198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 198, Abstr.. — Referat opublikowany w Session ME

 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

9
 • Energetic recovery of celulose wastesOdzysk energetyczny odpadów z przemysłu papierniczo-celulozowego / Stanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf

 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

10
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika[Identification and assessment of typical hazards in the workplace fireman-rescuer] / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — Na s. tyt. dod.: Poznań–Łódź–Inowrocław 2011. — ISBN: 978-83-89250-52-0. — S. 361–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Inter-chamber pillars in Polish salt mining – chosen dimensioning methods in theory and practiceFilary międzykomorowe w polskim górnictwie solnym – wybrane metody wymiarowania w teorii i praktyce / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50Methodology of assessment of the mining work equipment from safety requirements aspect contained in the European Union directives on the example of roadheader AM-50 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg. okładki. — S. 17–18. — Pełny tekst W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : referaty : Ustroń 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CBiDGP. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50Methodology of assessment of the mining work equipment from safety requirements aspect contained in the European Union directives on the example of roadheader AM-50 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 35–47. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS KłodawaThe possibility of change of mining method in Kłodawa Salt Mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Nowe rozwiązania technologiczne w procesach pozyskiwania soli warzonejNew technological solutions in processes of salt recovery in the brewing process / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA // W: ICNOP'12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne = X International conference on Non-ferrous ore processing : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. — [Polska : KGHM Cuprum Sp. z o. o. CBR], [2012]. — S. 154–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena kombajnu chodnikowego AM-50 w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwaAssessment of AM-50 roadheader in the aspect of meeting minimal safety requirements / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Radosław Gonet, Mirosław Pajor // W: KOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — ISBN: 978-83-60708-46-0. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 kopalni soli „Kłodawa”Assessment of possibilities of the exploitation resumption in the part of the reserves left in the 2nd exploitation field in the Kłodawa salt mine / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 2–3. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Possible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // W: 20\textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 2.–4.6.2016, Ostrava, Czech Republic / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2016. — ISBN: 978-80-248-3923-3. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

21
 • Possible uses of synthetic gypsum in salt-cavern fillingMożliwość wykorzystania gipsów syntetycznych w likwidacji kawern solnych / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gips syntetyczny, kawerny solne, likwidacja kawern

  keywords: environmental protection, synthetic gypsum, salt caverns, liquidation of caverns

22
 • Projektowanie filarów międzykomorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisówDesigning of inter-chamber pillars in salt mines under the regulations in force / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Recycling of rock-salt dust and brine after rock-salt productionMożliwość odzyskiwania odpadów z produkcji soli kamiennej / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, sól kamienna, oczyszczanie solanki, solanka, odpady solne

  keywords: environmental protection, rock salt, brine, waste rock-salt dust, brine treatment

24
 • Research on purification effect of saline mine water from the mines KGHM ”Polska Miedź” S. A. / Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr. 2, s. 245–249. — Bibliogr. s. 249, Summ.

 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, sól kamienna, metale ciężkie, oczyszczanie solanki

  keywords: heavy metals, ion exchange, rock salt, brine purification

25
 • The estimation of re-exploitation possibilities of part of reserves left in exploitation field number 2 in the “Kłodawa” Salt Mine on the example of the chamber KS-21/600Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 Kopalni Soli „Kłodawa” na przykładzie komory KS-21/600 / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 1: Przegląd Solny = Salt Review t. 1, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.1/geol.2012.38.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, system komorowy, modelowanie numeryczne górotworu

  keywords: salt mining, chamber system, numerical modeling of rock mass