Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Morawa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • Tytuł40 lat Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
  AutorzyRyszard MORAWA
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 83–96
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, nowe technologie, laboratoria badawcze

  keywords: explosives, new technology, research laboratories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120
 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości polepszenia skuteczności strzelań urabiająco-odprężających w profilaktyce tąpaniowej w kopalniach KGHM
  AutorzyRyszard MORAWA, Andrzej Moranda
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2009 nr 4/2, s. 235–246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2020]
 • TytułBadania i ocena środowiskowa pirotechnicznych „zielonych” mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoTrhacia technika 2020 [Dokument elektroniczny] : medzinárodná konferencia : Stará Lesná, 20.–22. máj 2020 : zborník prednášok. — [Branská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce], [2020]. — S. 104–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułDoświadczenia w zakresie strzelań urabiająco-wstrząsowych w ZG [Zakładach Górniczych] Rudna
  AutorzyRyszard MORAWA, Jacek SEPIAŁ, Lech Szpaczyński
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 257–271
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKto zaspokoi popyt na środki strzałowe w Polsce?
  AutorzySławomir Kwiatkowski, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 209–217
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe

  keywords: explosives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowych
  AutorzyWłodzimierz HAŁAT, Ryszard MORAWA
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 9/I, s. 28–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczych
  AutorzyJózef LEWICKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 323–329
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2012]
 • TytułMetoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeń
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — S. 241–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2001]
 • TytułMetoda zwiększenia wodoodporności materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyRyszard MORAWA, Michalina Zofia MACHOWICZ
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — S. 153–161
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2003]
 • TytułMetodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymi
  AutorzyStanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA
  ŹródłoTrhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2018]
 • TytułMożliwości kierowania efektami strzelania przez dobór odpowiednich rodzajów środków strzałowych : [abstrakt]
  AutorzyRyszard MORAWA
  ŹródłoBezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 29, 63
 • słowa kluczowe: rodzaj strzelania, zakładany efekt, środki strzałowe

  keywords: type of blasting, assumed effect, blasting agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości poszerzenia zakresu dopuszczonych do stosowania materiałów wybuchowych
  AutorzyRyszard MORAWA
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2008 nr 5 wyd. spec., s. 157–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2002]
 • TytułOgraniczenie zasięgu strefy spękań wywołanych robotami strzałowymi przy głębieniu szybu w ZG Rudna
  AutorzyRyszard MORAWA, Witold Podchul
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 461–478
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPodmioty gospodarcze w prowadzeniu robót strzałowych w zakładach górniczych
  AutorzyPaweł BATKO, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRocksplitter – generator ciśnień do urabiania skał
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 12, s. 10–18
 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2006]
 • TytułRozwój środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa ich używania
  AutorzyRyszard MORAWA, Magdalena PIŻUK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 217–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominów
  AutorzyJózef LEWICKI, Paweł Krzyworączka, Paweł BATKO, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 313–321
 • słowa kluczowe: obalanie kominów, kominy

  keywords: chimney, collapsing chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2013]
 • TytułTechnologia wykonywania strzelań długimi otworami dla znacznego ograniczenia strefy rozrzutu na przykładzie Kopalni „Łagów II”
  AutorzyRyszard MORAWA, Wojciech Zawadziński
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — S. 193–205
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, roboty strzałowe, rozrzut, kopalnia wapienia

  keywords: explosives, blasting works, fly rocks, limestone open pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTechnologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26
 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2017]
 • TytułUwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2010]
 • TytułWybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach
  AutorzyJózef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski
  ŹródłoEnergia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWybuchowe odcinanie głównych elementów koparki kołowej dla jej likwidacji
  AutorzyStanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł Krzyworączka
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 137–152
 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, koparki kołowe

  keywords: bucket wheel excavators, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: