Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Morawa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • 40 lat Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych40 years of The Central Laboratory of Blasting Techniques and Explosives / Ryszard MORAWA // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 83–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, nowe technologie, laboratoria badawcze

  keywords: explosives, new technology, research laboratories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne/materialy-wysokoenergetyczne5/Morawa.pdf

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości polepszenia skuteczności strzelań urabiająco-odprężających w profilaktyce tąpaniowej w kopalniach KGHMAn analysis of the possibility of increase of the effectiveness of bounce preventing blasting in KGHM mines / Ryszard MORAWA, Andrzej Moranda // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/2, s. 235–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Abstr.. — GzN 2009 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009 : technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 3–6 listopada 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania i ocena środowiskowa pirotechnicznych „zielonych” mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikachResearch and environmental assessment of pyrotechnic ”green” delay compositions used in detonators / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: Trhacia technika 2020 [Dokument elektroniczny] : medzinárodná konferencia : Stará Lesná, 20.–22. máj 2020 : zborník prednášok = Blasting technique : international conference : Stará Lesná, [20.–22. may 2020] : proceedings of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Branská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce], [2020]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-80-89914-07-4 ; e-ISBN: 978-80-89914-08-1. — S. 104–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doświadczenia w zakresie strzelań urabiająco-wstrząsowych w ZG [Zakładach Górniczych] RudnaExperiments in winning-shocking blasting in the Rudna Mine / Ryszard MORAWA, Jacek SEPIAŁ, Lech Szpaczyński // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 = Proceedings of the School of Underground Mining 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — (Sympozja i Konferencje ; nr 48). — S. 257–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kto zaspokoi popyt na środki strzałowe w Polsce?Who is to meet the demand for the explosives in Poland? / Sławomir Kwiatkowski, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 209–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe

  keywords: explosives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowychThe method of forcecasting the range dispersal of fragments during blasting works / Włodzimierz HAŁAT, Ryszard MORAWA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 28–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczychOverthrowing steel mining construction by blasting / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda zwiększenia wodoodporności materiałów wybuchowych typu ANFOThe method of increase water resistance of the explosives ANFO / Ryszard MORAWA, Michalina Zofia MACHOWICZ // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 153–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymiThe methodology of liquidation of the large-size excavators using blasting techniques / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA // W: Trhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 = Blasting techniques 2003 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości kierowania efektami strzelania przez dobór odpowiednich rodzajów środków strzałowych : [abstrakt]Possibilities of controlling the effects of blasting through a selection of proper types of blasting agents : [abstract] / Ryszard MORAWA // W: Bezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program = Safety of blasting operations : scientific and technical conference : October, 3–5, 2018, Ustroń : agenda. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 29, 63. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rodzaj strzelania, zakładany efekt, środki strzałowe

  keywords: type of blasting, assumed effect, blasting agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości poszerzenia zakresu dopuszczonych do stosowania materiałów wybuchowychAbilities of widening the range of explosives admitted to the application / Ryszard MORAWA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 5 wyd. spec., s. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie : konferencja pod patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Ustroń, 8–10 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ograniczenie zasięgu strefy spękań wywołanych robotami strzałowymi przy głębieniu szybu w ZG RudnaLimitation of range of fractured zone due to blasting works while shaft sinking in Rudna Mine / Ryszard MORAWA, Witold Podchul // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 461–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podmioty gospodarcze w prowadzeniu robót strzałowych w zakładach górniczychBusinesses engaged in running blasting works in pits / Paweł BATKO, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozwój środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa ich używaniaDevelopment of blasting materials for improvement of the safety in their application / Ryszard MORAWA, Magdalena PIŻUK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 227, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominówIncreasing reliability in directional collapsing chimney stalks / Józef LEWICKI, Paweł Krzyworączka, Paweł BATKO, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 313–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, kominy

  keywords: chimney, collapsing chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia wykonywania strzelań długimi otworami dla znacznego ograniczenia strefy rozrzutu na przykładzie Kopalni „Łagów II”The technology of blasting works which are perform using long borehole to significantly reduce fly rock zone – a case of study on the example of Open Mine “Lagow II” / Ryszard MORAWA, Wojciech Zawadziński // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 193–205. — Bibliogr. s. 204–205, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, roboty strzałowe, rozrzut, kopalnia wapienia

  keywords: explosives, blasting works, fly rocks, limestone open pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie][Remarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works] / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowychRemarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 171–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a25.pdf

 • słowa kluczowe: metody strzelania, wskaźnik działania ładunku, jednostkowe zużycie, strefa rozrzutu

  keywords: shooting methods, operation indicator, unit consumption, scattering zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-26

24
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach[Liquidation of high objects in power plants using explosives] / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybuchowe odcinanie głównych elementów koparki kołowej dla jej likwidacjiDemolition of bucket-whell excavator by cutting off its major parts by blasting / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 137–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, koparki kołowe

  keywords: bucket wheel excavators, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: