Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurpiewski, dr

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, *Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBuddyzm i New Age : o pewnych aspektach recepcji orientalnej tradycji na Zachodzie
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoNowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — S. 60–75
2
 • [referat, 1999]
 • TytułCharakter, uwarunkowania i możliwości etyki buddyjskiej
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoSpór o etykę : materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego : Kraków, 4–5 czerwca 1998 / pod red. Jana Pawlicy ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. — Kraków : UJ, 1999. — S. 73–78
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1993]
 • TytułCzy i jak rzeczy istnieją – analiza buddyjska
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 1549. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne. — 1993 z. 46, s. 75–86
4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułFenomen czystego światła – metafora czy rzeczywistość?
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoPozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — S. 95–106
5
 • [książka, 2006]
 • TytułFilozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwo A, 2006. — 630 s.
6
 • [książka, 2010]
 • TytułFilozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo A, 2010. — 630 s.
7
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułKosmologia buddyjska
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoFilozofia polska w kontekście światowym / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — S. 127–154
8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKształcenie emocji : buddyjska odpowiedź na zagrożenia zachodniej cywilizacji
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoKondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006. — S. 213–225
9
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMedytacja a myślenie - w drodze do ostatecznej rzeczywistości
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoWschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018. — S. 197–216
10
 • [referat, 2007]
 • TytułMetafizyczny i etyczny wymiar sytuacji granicznej : Jaspers i buddyzm
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoEtyka wobec sytuacji granicznych : II ogólnopolskie forum etyczne : [21–23.06.2006, Kraków] / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. — S. 289-302
11
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMetody dowodowe i zastosowania klasycznego rachunku zdań
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoIdeał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — S. 315–352
12
 • [referat, 2007]
 • TytułMind and ontology : Ingarden's phenomenology and Mahayana philosophy as opposed ways of approach to reality
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoPhenomenology of life from the animal soul to the human mind. Book 2, The human soul in the creative transformation of the mind / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2007. — S. 485–508
13
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMind – its way of existence, structure and functions in Tibetan Buddhism – comparison with phenomenology
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoPhenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — S. 433–450
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOntologia w ujęciu komparatywnym – myśl europejska i buddyjska : wybrane zagadnienia
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoStudia Humanistyczne. — 2005 t. 3, s. 17–63. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2005/SH_2005_02.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułReligia i filozofia sutr doskonałej mądrości buddyzmu mahajany
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoNomos : kwartalnik religioznawczy. — 2009 nr 65/66: Szkice z historii, fenomenologii i psychologii religii, s. 75–98
16
 • [referat, 1994]
 • TytułSuffering, surcease of suffering and bliss; a buddhist approach
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoSuffering as human experience : proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Ethics : Cracow, 6–8 June 1994 / ed. Jan Pawlica ; Jagiellonian University. Institute of Philosophy. — Cracow : Jagiellonian University, 1994. — S. 105–114
17
 • [referat, 1992]
 • TytułŚwiadomość ekologiczna jako rewaloryzacja mitu
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoOchrona środowiska w świetle filozofii wartości : materiały z II Jagiellońskich Sympozjów Etycznych „Aksjologiczne i etyczne aspekty współczesnej ekologii” : Kraków, 5–6 czerwca 1989 / pod red. Pawła Dutkiewicza ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. — Kraków : nakł. UJ, 1992. — S. 61–73
18
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułWachlarz wartości w tekście Trzeciego Karmapy Rangdziung Dordże
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoRozumienie wartości w kulturach Wschodu / red. tomu Małgorzata Ruchel [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — S. 277–301
19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWymiary dobra wspólnego w buddyzmie
  AutorzyWiesław KURPIEWSKI
  ŹródłoDobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — S. 467–475