Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Siwik, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901255

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
2
 • Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku
3
 • Cooperation among East European Émigrés: the Socialist case
4
 • Dylematy ideowe polskich socjalistów na emigracji
5
 • Ekshumacja i pogrzeb ofiar PUBP w Limanowej w maju 1957 roku w świetle meldunków służb bezpieczeństwa
6
 • Emigracyjna wizja socjalizmu
7
 • Ideological differences between Western European and Central-Eastern European Socialists – the Polish case 1945–1989
8
 • „I tylko wrony na śniegu, żałosna to defilada...”
9
 • Jan Lencznarowicz : Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka
10
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie
11
 • Kobieta w historii Polski
12
 • Les socialistes polonais en France et l'idée d'unification de l'Europe
13
 • Nastroje społeczne w Polsce przed Październikiem 1956 roku
14
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...”
15
 • Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury”
16
 • NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie nowosądeckim (1980–1981)
17
 • Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970
18
 • Odpis „dokumentu” NSZZ „Solidarność”
19
 • Od robotnika do internauty
20
 • Operacja „Spotlight” w województwie krakowskim (1995–1956)
21
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...”
22
 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w czasie próby (1980–1982) – na przykładzie województwa nowosądeckiego
23
 • PZPR wobec NSZZ „Solidarność” w województwie nowosądeckim (1980–1981)
24
 • Socjalistyczna emigracja polityczna z perspektywy służb bezpieczeństwa PRL
25
 • Together or apart