Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Siwik, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901255

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem28410311
2017321
2016211
201411
20136123
20124112
201133
2010413
2009211
20083111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem282431
20173111
201622
201411
2013651
2012431
201133
201044
200922
200833
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28253
2017312
201622
201411
2013651
201244
201133
201044
200922
200833
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
201733
201622
201411
201366
201244
201133
201044
200922
200833
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem28226
2017312
201622
201411
2013651
201244
201133
2010422
200922
2008321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem28244
201733
201622
201411
201366
2012422
201133
201044
2009211
2008321

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku[The “baloon campaign” on the territory of Nowy Sącz County in 1956 / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Rocznik Sądecki ; ISSN 0080-3561. — 2008 t. 36, s. 310–317. — A. Siwik – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Cooperation among East European Émigrés: the Socialist case / Anna SIWIK // W: East Central Europe in exile. Vol. 2, Transatlantic identities / ed. Anna Mazurkiewicz. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2013. — Publikacja zawiera materiały konferencji: East Central Europe in exile: patterns of transatlantic migration : Gdańsk, 31 May – 3 June 2012. — ISBN: 978-1-4438-4891-6 ; ISBN10: 1-4438-4891-3. — S. 177–192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Dylematy ideowe polskich socjalistów na emigracji[Ideological dilemmas faced by Polish socialists in exile] / Anna SIWIK // W: Epigoństwo czy twórcza ciągłość? : ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7611-876-5. — S. 324–342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ekshumacja i pogrzeb ofiar PUBP w Limanowej w maju 1957 roku w świetle meldunków służb bezpieczeństwaExhumation and burial of the PUBP victims in Limanowa in May 1957 in light of the reports of security services / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 109. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2012 [no.] 2, s. 173–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Emigracyjna wizja socjalizmuAn emigratory vision of socialism / Anna SIWIK // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2010 R. 36 z. 2, s. 55–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ideological differences between Western European and Central-Eastern European Socialists – the Polish case 1945–1989 / Anna SIWIK // W: Politický exil z krajín strednej a východnej Európy : motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945–1989 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 19.–20. novembra 2013 = Political exile from Central and Eastern Europe: motives, strategies, activities and perception in the East and the West 1945–1989 : anthology of the international scientific conference, Bratislava 19–20 November 2013 / ed. Peter Jašek. — Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. — ISBN: 978-80-89335-80-0. — S. 277–289. — Bibliogr. w formie przypisów. — Afiliacja: Akademia Górnyco-Hutnica w Krakove

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • „I tylko wrony na śniegu, żałosna to defilada...” : stan wojenny w województwie nowosądeckim[”End only crows on the snow, mournful the march...” : the martial law in the voivodeship of Nowy Sącz] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2012 R. 44 nr 4, s. 77–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Jan Lencznarowicz : Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka[Jan Lencznarowicz : Yalta as the foundation myth of the Polish political emigration 1944–1956] / Rec. Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2010 R. 42 nr 3, s. 219–221. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie[The Department of Political Science and Contemporary History at the Faculty of Humanities AGH – University of Science and Technology] / Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2013 R. 45 nr 2, s. 40–41. — Afiliacja Autorki: Katedra Politologii i Historii Najnowszej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kobieta w historii Polski[Women in Polish history] / Anna SIWIK // W: Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — ISBN: 978-83-233-2972-5. — S. 17–41. — Bibliogr. s. [40]–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Les socialistes polonais en France et l'idée d'unification de l'Europe[Polish socialists in France in the face of the unification of Europe] / Anna SIWIK // W: Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l'Europe (1940–1989) / eds. Antoine Marès, Wojciech Prażuch, Inga Kawka. — Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2017. — (Geschichte, Erinnerung, Politik = Studies in History, Memory and Politics ; ISSN 2191-3528 ; vol. 17). — Dod.: e-ISBN 978-3-631-70583-4 (EPUB), e-ISBN 978-3-631-70584-1 (MOBI). — ISBN: 978-3-631-67449-9 ; e-ISBN: 978-3-653-06596-1. — S. 79–88. — Bibliogr. w formie przypisów, Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nastroje społeczne w Polsce przed Październikiem 1956 rokuSocial moods in Poland before October 1956 / Tomasz Jan Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 76. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2010 [no.] 1, s. 160–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...” : Akademia Górnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza w powojennej rzeczywistości 1945–1989/1990 : dokumenty[“On the basis of instructions issued by the citizen minister...” : Academy of Mining and Academy of Mining and Metallurgy in the post-war realit (1945-1989/90) : documents / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 575, [28] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 557–560. — ISBN: 978-83-7464-840-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury”[The new polities of the East as depicted by the Parisian „Kulture”] / Anna SIWIK // W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej. — Białystok : Trans Humana, 2009. — Dod. ISBN 978-83-61209-28-7. — ISBN: 978-83-927957-1-1. — S. 255-264. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie nowosądeckim (1980–1981) : kontekst społeczno-polityczny[The Independent Self-Govering Trade Union of Private Farmers in the Nowy Sącz Voivodeship (1980–1981) : the socio-political context] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // W: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980–1989 : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka. [et al.]. — Gdańsk : tatastudio, 2011. — ISBN: 978-83-933786-0-9. — S. 42–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970The picture of the marriage from the woman's perspective in the time of the „small stabilisation” in the years 1956–1970 / Anna SIWIK, Agnieszka Wierzbicka-Kamysz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; 132. Studia Politologica ; ISSN 2081-3333. — 2013 10, s. 42–58. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Odpis „dokumentu” NSZZ „Solidarność”[Transcript of „document” NSZZ „Solidarność”] / Tomasz Jan Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; Fol. 144. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2013 [no.] 3, s. 196–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-214-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Operacja „Spotlight” w województwie krakowskim (1995–1956)Operation „Spotlight” in the voivodeship of Cracow (1955–1956) / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 4, s. 47–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...” : Akademia Górnicza 1919–1939 : dokumenty[„Taking started work...” : Mining Academy 1919–1939 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 567, [27] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 547–550, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-727-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w czasie próby (1980–1982) – na przykładzie województwa nowosądeckiegoThe Polish United Worker's Party at times of challenge (1980–1982) – the case of Nowy Sącz province / Anna SIWIK, Tomasz Jan BIEDROŃ // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 224. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2016 [no.] 6, s. 3–31. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.

 • słowa kluczowe: kryzys, strajk, PZPR, NSZZ Solidarność, składanie legitymacji partyjnych, odnowa

  keywords: crisis, strike, PZPR, NSZZ Solidarność, returning party cards, Odnowa process

23
 • PZPR wobec NSZZ „Solidarność” w województwie nowosądeckim (1980–1981)[The Polish United Workers' Party towards “Solidarity” movement (1980–1981)] / Anna SIWIK, Tomasz J. Biedroń // W: Czas przełomu : Solidarność 1980–1981 : [konferencja naukowa : Gdańsk, 10–11 czerwca 2010 r.] / pod red. Wojciecha Polaka [et al.] ; Europejskie Centrum Solidarności. — Gdańsk : ECS, 2010. — Opis częśc. wg Wstępu.. — ISBN: 978-83-930472-8-4. — S. 733–754. — Afiliacja Autorki: A. Siwik potwierdzona oświadczeniem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Socjalistyczna emigracja polityczna z perspektywy służb bezpieczeństwa PRL[Socialist emigré from the perspective of the People's Republic of Poland security services] / Anna SIWIK // W: W służbie Klio... : księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika / pod red. Janusza Kłapcia [et al.] ; Universytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7784-130-3. — S. 195–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Together or apart : organizational cooperation between refugees from behind the iron curtain / Anna SIWIK // W: The Polish Diaspora in America and the Wider World = Polska diaspora w Ameryce i na całym świecie : symposium = sesja naukowa : 25–26 June 2010 = 23–26 czerwca 2010 / sci. eds. Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda ; Polish Academy of Arts and Sciences, Polish American Historical Association. — Cracow : Polska Akademia Umiejętności, 2012. — ISBN: 978-83-7676-129-9. — S. 111–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych