Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bielawka, dr

adiunkt

Faculty of Humanities
WH-kkf


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901216

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2009]
 • TytułCamus and Tischner: in search of absolute love
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoPhenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 2, Fruition – cross pollination – dissemination / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, [etc.] : Springer, cop. 2009. — S. 147–160
2
 • [chapter, 2001]
 • TytułCzas
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoSłownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — S. 16–21
3
 • [chapter, 2014]
 • TytułCzy literatura może nas zbawić? : Romana Ingardena koncepcja jakości metafizycznych
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoPoza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — S. 207–220
4
 • [chapter, 2010]
 • TytułDobro wspólne w społeczeństwie opartym na wiedzy
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoDobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — S. 305–310
5
 • [book, 2017]
 • TytułEmocjonalne aspekty kultury
  Autorzypod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.
6
 • [chapter, 2004]
 • TytułFenomenologia Edmunda Husserla – teoria poznania czy metafizyka?
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoIdeał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — S. 201–212
7
 • [chapter, 2012]
 • TytułHusserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoMetafizyka, fenomenologia, realizm / red. Damian Leszczyński, Piotr Żuchowski. — Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, cop. 2012. — S. 21–32
8
 • [chapter, 2013]
 • TytułHusserlowski strumień świadomości a emocje
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoŚwiadomość, świat, wartości : prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin / red. Damian Leszczyński, Marek Rosiak. — Wrocław : Oficyna Naukowa PFF, 2013. — S. 241–250
9
 • [chapter, 2004]
 • TytułIdea umiarkowanego bogactwa w projekcie nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoBogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 69–77
10
 • [chapter, 2002]
 • TytułIn the shadow of the master: Danuta Gierulanka, phenomenology of mathematics
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoPhenomenology world-wide : foundations – expanding dynamics – life-engagements : a guide for research and study / ed. by Anna-Teresa Tymieniecka. — The Netherlands : Kluwer, 2002. — S. 199–201
11
 • [chapter, 2001]
 • TytułKryteriologia
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoSłownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — S. 146–148
12
 • [proceedings, 2009]
 • TytułMetafizyczność twórcy: poezja Zbigniewa Herberta
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoJęzyk i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. — S. 7–22
13
 • [chapter, 2009]
 • TytułMoralne konsekwencje prawd ekonomicznych
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoPrawda w życiu moralnym i duchowym / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Instytut Wydawniczy „MAXIMUM”, 2009. — S. 343–350
14
 • [article, 2007]
 • TytułNarrator i czas w opowiadaniach Jorge Luisa Borgesa
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoStylistyka. — 2007 t. 16, s. 247–256
15
 • [chapter, 2009]
 • TytułPraca i płace optymalne w filozoficznym projekcie „przyjaznego rynku”
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoPraca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 91–100
16
 • [chapter, 2013]
 • TytułSamowiedza w Husserlowskiej fenomenologii
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoWiedza / pod red. Damiana Leszczyńskiego. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. — S. 131–142
17
 • [chapter, 2014]
 • TytułSpecyfika problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoWprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Witolda Płotki. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, cop. 2014. — S. 266–292
18
 • [chapter, 2000]
 • TytułSpór o istotę człowieczeństwa w filozofii Romana Ingardena
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoFilozofia polska w kontekście światowym / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — S. 31–45
19
 • [proceedings, 2011]
 • TytułSpór z ingardenowskim sporem o istnienie świata
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoW kręgu myśli Romana Ingardena : praca zbiorowa / pod red. Adama Węgrzeckiego. — Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. — S. 77–89
20
 • [chapter, 2008]
 • TytułSprawiedliwość ekonomiczna a filozoficzna idea przyjaznego rynku
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoCzy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, cop. 2008. — S. 299–308
21
 • [chapter, 2001]
 • TytułŚwiadomość
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoSłownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — S. 269–272
22
 • [article, 2015]
 • TytułW obronie przedmiotu czysto intencjonalnego
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoStudia Philosophica Wratislaviensia. — 2015 vol. 10 fasc. 2, s. 79–89
23
 • [article, 2008]
 • TytułZnaczenie podmiotu w dziele Marcela Prousta
  AutorzyMaria BIELAWKA
  ŹródłoStylistyka. — 2008 vol. 17, s. 99–114