Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bielawka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901216

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1911323
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
2009431
2008211
200711
200422
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191621
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
2009431
200822
200711
200422
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19172
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
2009431
200822
200711
200422
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
200944
200822
200711
200422
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19145
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
2009431
200822
200711
200422
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19127
201711
201511
201422
201322
201211
201111
201011
2009422
200822
200711
200422
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Camus and Tischner: in search of absolute love / Maria BIELAWKA // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 2, Fruition – cross pollination – dissemination / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, [etc.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 104). — ISBN: 978-90-481-2978-2. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 157–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy literatura może nas zbawić? : Romana Ingardena koncepcja jakości metafizycznych[Can literature save us? : Roman Ingarden's concept of metaphysical qualities] / Maria BIELAWKA // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 207–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dobro wspólne w społeczeństwie opartym na wiedzy[The common good in knowledge-based society] / Maria BIELAWKA // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 305–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Emocjonalne aspekty kultury[The emotional aspects of culture] / pod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-929-2. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fenomenologia Edmunda Husserla – teoria poznania czy metafizyka?Edmund Husserl's phenomenology – theory of knowledge or metaphysics? / Maria BIELAWKA // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 201–212. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznejHusserl's transcendental reduction and eidetic reduction / Maria BIELAWKA // W: Metafizyka, fenomenologia, realizm / red. Damian Leszczyński, Piotr Żuchowski. — Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, cop. 2012. — (Lectiones & Acroases Philosophicae ; ISSN 2082-9221 ; V, 2). — ISBN: 978-83-933495-3-1. — S. 21–32. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Husserlowski strumień świadomości a emocjeThe Husserlian stream of consciousness and emotions / Maria BIELAWKA // W: Świadomość, świat, wartości : prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin / red. Damian Leszczyński, Marek Rosiak. — Wrocław : Oficyna Naukowa PFF, 2013. — ISBN: 978-83-64208-00-3. — S. 241–250. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Idea umiarkowanego bogactwa w projekcie nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego[The idea of moderate wealth in the project of modern socio-economic system] / Maria BIELAWKA // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 69–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • In the shadow of the master: Danuta Gierulanka, phenomenology of mathematics / Maria BIELAWKA // W: Phenomenology world-wide : foundations – expanding dynamics – life-engagements : a guide for research and study / ed. by Anna-Teresa Tymieniecka. — The Netherlands : Kluwer, 2002. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; 80). — S. 199–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metafizyczność twórcy: poezja Zbigniewa Herberta[The metaphysicality of the author: Zbigniew Harbert's poetry] / Maria BIELAWKA // W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. — (Studia o języku i stylu artystycznym ; t. 5). — Zawiera referaty przygotowane na konferencje naukową „Styl i twórca”, która odbyła się w dniach 18–19 września 2008 r. w Kalsku k. Zielonej Góry. — ISBN: 978-83-7481-316-7. — S. 7–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Moralne konsekwencje prawd ekonomicznych[The moral consequences of economic laws] / Maria BIELAWKA // W: Prawda w życiu moralnym i duchowym / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Instytut Wydawniczy „MAXIMUM”, 2009. — S. 343–350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Narrator i czas w opowiadaniach Jorge Luisa BorgesaNarrator and time in Jorge Luis Borges' short stories / Maria BIELAWKA // Stylistyka ; ISSN 1230-2287. — 2007 t. 16, s. 247–256. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Praca i płace optymalne w filozoficznym projekcie „przyjaznego rynku”[Work and optimum wages in the philosophical project of “user friendly market”] / Maria BIELAWKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 91–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologiiSelf-knowledge in Husserl's phenomenology / Maria BIELAWKA // W: Wiedza / pod red. Damiana Leszczyńskiego. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. — (Studia Systematica ; ISSN 2082-5749 ; 3). — ISBN: 978-83-229-3387-9. — S. 131–142. — Bibliogr. s. 141–142, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Specyfika problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii[The specific approach to the problem of time in Edmund Husserl's phenomenology] / Maria BIELAWKA // W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Witolda Płotki. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, cop. 2014. — (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego ; T. 9). — ISBN 978-83-7683-083-4 (2 tomy). — ISBN: 978-83-7683-088-9. — S. 266–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Spór z ingardenowskim sporem o istnienie świata[The dispute with Ingarden's controversy over the existence of the world] / Maria BIELAWKA // W: W kręgu myśli Romana Ingardena : praca zbiorowa / pod red. Adama Węgrzeckiego. — Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. — Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena. — S. 77–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sprawiedliwość ekonomiczna a filozoficzna idea przyjaznego rynku[Economic justice and philosophical concept of user-friendly market] / Maria BIELAWKA // W: Czy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-7308-809-2. — S. 299–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • W obronie przedmiotu czysto intencjonalnegoIn defence of the purely intentional object / Maria BIELAWKA // Studia Philosophica Wratislaviensia ; ISSN 1895-8001. — 2015 vol. 10 fasc. 2, s. 79–89. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Znaczenie podmiotu w dziele Marcela ProustaThe meaning of the sucject in Marcel Proust's masterpiece / Maria BIELAWKA // Stylistyka ; ISSN 1230-2287. — 2008 vol. 17, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: