Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem44471815
2017211
2014312
201311
2012321
2011211
201022
200911
200811
200711
20064211
2005422
200466
20036321
2002321
20014121
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem443662
2017211
201433
201311
2012321
201122
2010211
200911
200811
200711
2006431
200544
2004651
2003642
200233
200144
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem44422
201722
201433
201311
201233
201122
201022
200911
200811
200711
200644
200544
2004651
2003651
200233
200144
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem44341
2017211
2014321
201311
201233
201122
201022
200911
200811
200711
200644
200544
200466
200366
200233
200144
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem441034
2017211
2014321
201311
2012312
2011211
201022
200911
200811
200711
200644
200544
200466
200366
200233
200144
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem441529
2017211
2014321
201311
2012312
2011211
201022
200911
200811
200711
2006413
2005422
200466
2003624
200233
200144
2000111
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
2
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych
3
 • Analiza stateczności skarp i zboczy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
4
 • Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem metody różnic skończonych
5
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
6
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
7
 • Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji
8
 • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych
9
 • Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp
10
 • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
11
 • Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni
12
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
13
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003
14
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady
15
 • Complex geology slope stability analysis by shear strength reduction
16
 • Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie
17
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
18
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
19
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
20
 • Możliwości numerycznego modelowania filarowo-komorowego systemu eksploatacji
21
 • Numeryczna analiza przyczyn uszkodzeń ławy fundamentowej kościoła w Marklowicach
22
 • Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy
23
 • Numeryczne modelowanie filarowo-komorowego systemu eksploatacji
24
 • Ocena możliwości częściowego naruszania filarów ochronnych szybów na podstawie obliczeń numerycznych stanu naprężenia w otoczeniu rury szybowej
25
 • Ocena wpływu zespołu komór pozostałych po eksploatacji otworowej soli na stan filara bezpieczeństwa między kopalniami