Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych
2
 • Analiza stateczności skarp i zboczy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
3
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
4
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
5
 • Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp
6
 • Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni
7
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
8
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003
9
 • Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie
10
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
11
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
12
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
13
 • Możliwości numerycznego modelowania filarowo-komorowego systemu eksploatacji
14
 • Numeryczna analiza przyczyn uszkodzeń ławy fundamentowej kościoła w Marklowicach
15
 • Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy
16
 • Numeryczne modelowanie filarowo-komorowego systemu eksploatacji
17
 • Ocena wpływu zespołu komór pozostałych po eksploatacji otworowej soli na stan filara bezpieczeństwa między kopalniami
18
 • Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów
19
 • Osuwiska wyzwaniem dla współczesnej geoinżynierii
20
 • Przyczyny awarii nasypu autostrady A-4 pomiędzy węzłami „Wirek” i „Batorego” w świetle obliczeń numerycznych
21
 • Przyczyny awarii nasypu autostrady A4 pomiędzy węzłami „Wirek” i „Batorego” w świetle obliczeń numerycznych
22
 • Slope stability analysis with \emph {FLAC} in 2D and 3D
23
 • Slope stability analysis with modified shear strength reduction technique
24
 • Slope stability analysis with numerical and limit equilibrium methods
25
 • Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowych