Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
2
  • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych
3
  • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
4
  • Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów
5
  • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”
6
  • Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”
7
  • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
8
  • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
9
  • Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody
10
  • Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowych